HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Anu Kirsman Juhtiv haridusspetsialist 114 anu.kirsman@kuusalu.ee 606 6383
5757 0906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialistSotsiaaltöö koordineerimine, inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise korraldamine. Sotsiaaltransporditeenuse, võlanõustamisteenuse, koduteenuse, täisealiste tugiisikuteenuse, eluruumi tagamise teenuse korraldamine. 

115 alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

5196 8482

Ene Rebane Hoolekande sekretär Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Toimetulekutoetuse taotlemise korraldamine, puudega inimeste parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine.  115 ene.rebane@kuusalu.ee

606 6378

5349 9503

Aigi Reinomägi   Hoolekandespetsialist Valla kui eestkosteasutuse töö korraldamine. Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Koduteenuse, täisealiste tugiisikuteenuse, eluruumi tagamise teenuse korraldamine. 115 aigi.reinomagi@kuusalu.ee

606 6381

5191 4206

Kristiina-Raivi Vilepaju

Hoolekandespetsialist Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Puuetega laste juhtumikorraldus – vanemate nõustamine, puuetega laste toetavate teenuste määramine. Laste ja perede tugiisikuteenuse korraldamine.

116 kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

615 0504

5305 2804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist Laste ja perede sotsiaal- ning hooldusõigusküsimustes nõustamine, laste kasvatamisega seotud vaidluste lahendamine. Perede tugiisikuteenuse korraldamine. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine. Nõustamisteenuste korraldamine.

116 helle.soots@kuusalu.ee

606 6380

5906 9983

Kalli-Marion Sass Hoolekandetöötaja. Perede tugiisiku teenuse osutaja 116 kalli-marion.sass@kuusalu.ee 5383 1651
Jane Malm
 
Hoolekandetöötaja. Perede tugiisiku teenuse osutaja 116 jane.malm@kuusalu.ee 5690 1660
Pilvi Lõhelaid Hoolekandetöötaja. Täisealise tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, koduteenuse osutamine    

53236446

Rutt Hirvo Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine     53237300
Ene Vagiström Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine     53931001