HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Anu Kirsman

Juhtiv haridusspetsialist

Nõustamine haridusküsimustes (lasteaiad, koolid huvikoolid, noortekeskused) 

114 anu.kirsman@kuusalu.ee 606 6383
5757 0906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialistSotsiaaltöö koordineerimine, inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise korraldamine. Sotsiaaltransporditeenuse, võlanõustamisteenuse, koduteenuse, täisealiste tugiisikuteenuse, eluruumi tagamise teenuse korraldamine. 

115 alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

5196 8482

Ene Rebane

Sotsiaaltoetuste spetsialist Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Sotsiaaltoetuste määramine, toimetulekutoetuse taotlemise korraldamine, puudega inimeste parkimiskaartide väljastamine. 

115 ene.rebane@kuusalu.ee

606 6378

5349 9503

Aigi Reinomägi  

HoolekandespetsialistInimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Koduteenuse, täisealiste tugiisikuteenuse, eluruumi tagamise teenuse, täisealise inimese hooldamine, üldhooldusteenus.

117 aigi.reinomagi@kuusalu.ee

606 6381

5191 4206

Õnne Arba

Hoolekandespetsialist

Valla kui eestkosteasutuse töö korraldamine, erihoolekande teenused. Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes.

115 onne.arba@kuusalu.ee 53083087
Kristiina-Raivi Vilepaju

Laste heaolu spetsialist. Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Puuetega laste juhtumikorraldus – vanemate nõustamine, puuetega laste toetavate teenuste määramine. Laste ja perede tugiisikuteenuse korraldamine.

116 kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

615 0504

5305 2804

Helle Soots

Laste heaolu spetsialist. Laste ja perede sotsiaal- ning hooldusõigusküsimustes nõustamine, laste kasvatamisega seotud vaidluste lahendamine. Perede tugiisikuteenuse korraldamine. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine. Nõustamisteenuste korraldamine.

116 helle.soots@kuusalu.ee

606 6380

5906 9983

Andreas Piibemann Hoolekandetöötaja. Perede tugiisiku teenuse osutaja 116 andreas.piibemann@kuusalu.ee 53831651
Jane Malm
 
Hoolekandetöötaja. Perede tugiisiku teenuse osutaja 116 jane.malm@kuusalu.ee 5690 1660
Pilvi Lõhelaid Hoolekandetöötaja. Täisealise tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, koduteenuse osutamine    

5323 6446

Rutt Hirvo Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine     5323 7300
Ene Vagiström Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine     5393 1001