Asjaajamiskord

Kuusalu vallavalitsuse asjaajamiskord reguleerib Kuusalu Vallavalitsuse ja tema struktuuriüksuste asjaajamisele ja dokumendihaldamisele esitatavaid põhinõudeid ja korda.

Kuusalu vallavalitsuse asjaajamiskord on kinnitatud vallavanema 18. detsembri 2012 käskirjaga nr 7.