Valla aukodanikud

Kuusalu vallas on erilise austusavaldusena seitsmele kodanikule omistatud valla aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel on omistatud väljapaistvate teenete eest valla hariduse, kultuuri ja tervishoiu arendamisel. Lisaks jagatakse aumärke valla silmapaistvatele kodanikele.

Endise Loksa valla auhinna (nn Lõhepea) välja andmise eesmärk oli väärtustada häid ja väärikaid tegusid ning tõsta avalikult esile inimest, kes valla heaks midagi olulist on korda saatnud. Auhinnaks on ainulaadne skulptuur, stilisatsioon vallavapist. Pronkslõhe koos käbiga ning auhinnal on inimlik ja esteetiline väärtus.

Kuusalu valla aukodaniku tiitli on pälvinud

 • Ülo Veeleid, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud valla arengut.
 • Pikaajalise ja pühendunud sporditöö edendamise eest Heino Tšernjavski (26.02.1928-15.08.2011).
 • Pikaajaline ja pühendunud kultuurielu edendaja Tõnu Lindvet (20.05.1941-03.03.2010).
 • pikaaegne ja edukas Kuusalu Keskkooli juht, õpetaja ja treener ning kohaliku kultuuri-, hariduse-, spordi- ja avaliku elu edendaja Aleksander Ardel (20.01.1943-26.01.2020).
 • Kuusalu vallast Aru külast pärit helilooja Veljo Tormis (07.08.1930-21.01.2017).
 • Tsitre külast pärit vennad - muusikaprofessor Hugo Lepnurm (31.10.1914-15.02.1999) ja koduloolane Arno Lepnurm (13.03.1921-28.06.2000)
 • kauaaegne pedagoog ja Kuusalu Keskkooli direktor, praeguse koolihoone ehituse eestvedaja ning Kuusalu kihelkonna rahvariiete valmistaja (asjatundja) Laine Kadajas sünd. 20.05.1929.a.
 • koduloolane Endel Vaherma (25.01.1916-14.01.1994), kelle kogutud materjalide põhjal on tehtud ja tehakse uurimusi
 • kauaaegne arst, doktor Tiiu Allmägi sünd. (04.11.1934-03.09.2016)
 • laulupedagoog Taavi Esko sünd. 14.11.1950.a., kes on Kuusalu koorilaulule kuulsust toonud paljudes välisriikides.
 • pedagoog-koduloolane Helve Tamvelius (07.02.1923-07.04.2015).

  Valla aukodanikele on määratud personaalne toetus.


  Pildil vasakult üleval: Taavi Esko, Tiiu Allmägi, Aleksander Ardel,
  Vasakult all: Tõnu Lindvet, Helve Tamvelius, Veljo Tormis

  Kuusalu valla aumärgi on pälvinud

 • 4.09.2018 - Zoja Kostritski pikaajalise ja pühendunud töö eest Kuusalu vallavalitsuse registripidajana ning seoses pensionile jäämisega.

 • 20.06.2018 - Maire Link kauaaegse pühendunud töö eest Kuusalu Vallavalitsuse vallasekretärina

 • 22.12.2010 - Matti Krönström aastatepikkusetöö ja pühendumise eest Kuusalu valla spordielu edendamisel Sõnumitooja kirjutas

 • 27.07.2007 - Mare Russak Kuusalu Muusikakooli rajamise ja arendamise, kauaaegse eduka pedagoogilise tegevuse ja valla kultuurielu edendamise eest.

 • 30.05.2007 - Reet Kadaste kauaaegse eduka pedagoogilise tegevuse eest.

 • 26.05.2005 - Maimo Liivik seoses 55 a. pikkuse töö ja pühenduse eest Hirvli Raamatukogus valla hüvanguks ning seoses 75. juubelisünnipäevaga.

 • 07.10.2003 - Menda Kirsmaa pikaajalise kõrgetasemelise pedagoogilise tegevuse ning Kuusalu kihelkonna kultuuriloo kogumise ja tutvustamise eest

 • 18.01.2003 - Aleksander Ardel suurepärase töö ja pühendumise eest Kuusalu Keskkoolis ja valla hüvanguks

Loksa valla auhinna laureaadid

2005 a - Helges Mändmets Kolgakülast. Sporditöö edasikandja. Kolgaküla spordiklubi Rada president ja aktiivne ürituste korraldaja ning aktiivse kehalise liikumise propageerija.
2004 a - Heino Tšernjavski Kolgakülast. Sporditöö edendaja. Kolgaküla suusabaasi ja suusaradade rajamise eestvedaja. Koolinoorte suunaja spordi juurde.
2003 a -auhind jäi välja andmata
2002 a - Väino-Johannes Piikmann Turbuneeme külast. Eestlaste väljarändamise ajaloo uurija ja koguja. Sõprusvalla, Pernaja valla, sidemete loomise algataja.
2001 a - Jaan Manitski Viinistu külast. Viinistu küla piirkonna majandustegevuse arendamise eestvedaja.
2000 a - Lembit Arulo Vihasoo külast. Kohaliku kultuuriloo väärtustaja, talletaja ja edasikandja. Põhjaranniku külaelu kirjeldava raamatu „Nii see olla võis..." autor. Vihasoo külas asuva koduloomuuseumi rajaja. Surnud 24.04.2003.