Koguduste info

KUUSALU Laurentsiuse kogudus, Ida-Harju praostkond

Urmas Nagel, hooldajaõpetaja
tel 5615 8776, urmas.nagel@eelk.ee

Andrus Ulpus, juhatuse esimees
andrus@soodnegarderoob.ee

Jumalateenistus pühapäeviti 11.00

Koguduse arvelduskonto 
EE302200001120050311 Swedbank
Liikmeannetuste tasumisel palume märkida annetaja ees- ja perekonnanimi.

Koduleht: https://ida-harju.eelk.ee/kuusalu.php
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064595293519

LEESI Katariina kogudus, Ida-Harju praostkond

Leesi, Kuusalu vald, 74704 Harjumaa
tel 525 4768 (Karli Lambot), leesi@eelk.ee
Jumalateenistus pühapäeviti 13.00 kaks korda kuus
 
Koguduse arvelduskonto
EE672200001120050421 Swedbank
 
Ahti Udam, hooldajaõpetaja
tel 5694 5978, 602 1979, ahti.udam@eelk.ee
Karli Lambot, juhatuse esimees
tel 654 0993, 525 4768, lambotkarli@gmail.com
 

LOKSA Püha Neitsi Maarja kogudus, Ida-Harju praostkond

Tallinna mnt 54, Loksa, 74806 Harjumaa
kiriku aadress: Tallinna mnt 54
tel 5568 1983, 5694 5978 (Ahti Udam), loksa@eelk.ee
Jumalateenistus pühapäeviti 11.30
 
Koguduse arvelduskonto
EE072200001120053635 Swedbank
 
Ahti Udam, hooldajaõpetaja
tel 5694 5978, 602 1979, ahti.udam@eelk.ee
Väino Pruul, juhatuse esimees
tel 5300 0476, v66454@gmail.com
Kai Peterson, orelimängija
tel 5393 3934, kai.peterson@mail.ee


Täiendav info: 
Kuusalu Laurentsiuse kogudus
Leesi Katariina kogudus 
Loksa Püha Neitsi Maarja kogudus