Ehitus- ja projekteerimisteated

KSH aruande avalik arutelu Kuusalu vallas on 25. oktoobril kell 18 Kuusalu vallamajas Kiiu mõisas. Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu...

Keskpolügooni keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu vallamajas

KSH aruande avalik arutelu Kuusalu vallas on 25. oktoobril kell 18 Kuusalu vallamajas Kiiu mõisas. Kaitseministeerium teatab, et Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu...

Kiiu mõisa peahoone rekonstrueerimisprojekt Olemasolevad tehnovõrgud Varikatus   Ehitusluba

KIIU MÕISA PEAHOONE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Kiiu mõisa peahoone rekonstrueerimisprojekt Olemasolevad tehnovõrgud Varikatus   Ehitusluba

Ehitusload väljastatud

Salmistu sadama eelprojekt

Ehitusload väljastatud

Kuusalu vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste  väljastamise korralduse eelnõu Sõitme küla Rannaküla tee 13 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. ...

Sõitme küla Rannaküla tee 13 projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõu

Kuusalu vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste  väljastamise korralduse eelnõu Sõitme küla Rannaküla tee 13 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. ...