Elluastumistoetus

Elluastumistoetust määratakse ja makstakse taotluse alusel asendus- või järelhooldusteenusel olnud isikule teenuse lõppemisel.


Toetuse suurus on kuni 320 eurot.

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  4) kontaktandmed (telefon, e-post);
  5) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

Täiendav info:

Lastekaitsespetsialist 

(ruum 116)

Helle Soots

606 6380

5906 9983

helle.soots@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00