Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist ja kõrvalabi  erihoolekande tegevusjuhendaja poolt.

Kuusalu vallas pakub koduseskeskonnas elamist toetavaid erihoolekande teenuseid MTÜ Kuusalu Hoolela.

Pakutavad teenused on:

  • igapäevaelu toetamise teenus;
  • toetatud elamise teenus;
  • töötamise toetamise teenus;
  • pikajalise kaitstud töö teenus

Aadress: Kuusalu tee 33, Kuusalu alev, Kuusalu vald
Koduleht: www.kuusaluhoolela.ee
Erihoolekandeteenuste koordinaator: Kaie Ustav, telefon: 607 2447, 523 7718, kuusaluhoolela@gmail.com