Erihoolekandeteenused

MTÜ Kuusalu Hoolela eesmärgiks on aidata  eelkõige tööealistel  psüühilise erivajadusega inimestel ja teistel riskirühma kuuluvatel inimestel toime tulla oma igapäeva- ja tööelu korraldamisega. Ühingu liikmed soovivad luua ja säilitada võimalikult kaua sihtrühma iseseisvat toimetulekut ja vähendada sotsiaalset tõrjutust.

 

Hoolela on Loksa ja Kuusalu piirkonnas ainuke erihoolekandeteenuse pakkuja. Hoolela eelkäija oli Kuusalu Vallavalitsus, kelle alt pakuti erihoolekandeteenuseid aastatel 2003-2017. Hoolela loodi tegevusjuhendajate poolt, et tagada sihtrühmale väga oluliste teenuste kodulähedane järjepidev kättesaadavus.

Hoolela pakub alates 01.01.2018 kolme  erihoolekandeteenust (igapäevaelu toetamise teenust, toetatud töötamise teenust, toetatud elamise teenust) ja osaleb pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamise projektis.

Lisaks erihoolekandeteenuste osutamisele tegeleme ka sotsiaalse ettevõtlusega, kus põhilisteks töötajateks on erivajadusega inimesed. Pakume Kuusalu kogukonnale heakorratööde/koristustööde-  ja pesumajateenust ning kasvatame aed-ja juurvilju.

Koduleht: https://kuusaluhoolela.ee/

MTÜ Kuusalu Hoolela
EE307700771002499993
Registrikood 80414494
Kuusalu tee 33
Harjumaa maakond 74601
Tel: 6072 447

+372 56883730

kuusaluhoolela@gmail.com

Rohkem infot ja abi taotlemisel:

Hoolekandespetsialist

(Ruum 115)

Aigi Reinomägi

606 6381

5191 4206

aigi.reinomagi@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00