KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 2005

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid käesoleval sügisel, 16. oktoobril 2005.

Kuusalu valimiskomisjoni õigusaktid

Koosoleku protokoll

Volikogu liikmete registreerimine

Asendusliikmete registreerimine

Lisamandaatide registreerimine

Valimistulemused Kuusalu vallas

 

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel Kuusalu vallas.

 

Nimekiri

Häälte arv

%

Mandaate volikogus

VL Ühiselt Edasi

1347

51,9

11

VL Meie Kodu

763

29,4

6

Eesti Reformierakond

225

8,7

1

Eesti Keskerakond

212

8,2

1

Eestimaa Rahvaliit

49

1,9

0

Kokku

2596

100

19

 

Esialgsete hääletustulemuste alusel kuuluvad Kuusalu Vallavolikogusse järgnevad kandidaadid:

Valimisliit Ühiselt Edasi
Herko Sunts
Kalmer Märtson
Aleksander Ardel
Enn Aaviksaar
Margo Reiska
Tõnu Tamm
Matti Krönström
Sulev Valdmaa
Mait Kröönström
Kunnar Vahtras
Jaanus Hein

Valimisliit Meie Kodu
Madis Praks
Kaupo Parve
Andres Allmägi
Ott Sandrak
Maila Velström
Enn Kirsman

Eesti Keskerakond
Helle Lootsmann

Eesti Reformierakond
Andres Paomees

Enim hääli kogusid Madis Praks (220 häält), Herko Sunts (213 häält), Kaupo Parve (135 häält), Andres Paomees (117 häält) ning Kalmer Märtson (102 häält).

 

Valimisaktiivsus Kuusalu vallas

 

Kuusalu vallas käis hääletamas käinud 2606 hääleõiguslikku valla elanikku, mis moodustab 49,5% Kuusalu valla valimisnimekirja kantud 5260 isikust. Elektroonset hääletust kasutas Kuusalu vallas kokku 62 valijat.

Eestis käis kokku hääletamas 47,1 % hääleõiguslikest kodanikest.

Valimisaktiivsus valimisjaoskondade lõikes:

 

Valimisjaoskonna nr

Valijaid nimekirjas

Hääletajate arv

Valimisaktiivsus

1 1486 749 50,4%
2 811 397 49,0%
3 1375 560 40,7%
4 806 403 50,0%
5 431 238

55,2%

6 352 197

56,0%

 

 

 

Informatsiooni valimiste korralduse kohta saab telefonidel 606 6370, 50 33 218 (Kuusalu vald) ja 50 32 990 (Loksa vald).

Kuusalu valla nimekirja on oma kandidaadid esitanud järgmised valimisliidud ja erakonnad:

Kõik Kuusalu valla valimiskandidaadid

 

Elektrooniline hääletamine

Elektroonilise hääletamise projekt käivitus 2003. aastal eesmärgiga pakkuda e-hääletamise võimalust kõigile ID-kaardi omanikele esimest korda 2005.a. kohalike omavalitsuste valimistel.

Valimiste kohta loe lähemalt vabariigi valimiskomisjoni veebilehelt

Õigusaktid

Omavalitsusüksuste ühinemisel moodustatava Kuusalu valla valimiskomisjoni asukoha määramine (Adobe, PDF 23 KB)

Valla valimisjaoskondade moodustamine, nende numeratsiooni, piiride ja asukoha määramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus