Aasta noor

Vallavalitsus ootab Kuusalu valla aasta noore aunimetuse kandidaate. Tiitli saaja peab olema 7-26-aastane ning rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanik.

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule.

Aasta noore määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, organisatsioonid ja asutused.

Vabas vormis põhjendusega ettepaneku palume esitada aasta noore tunnustamiseks 9. novembriks aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee või e-vormi kaudu (vt allpool). Vabas vormis saatmisel lisada kindlasti  enda nimi ja kontaktandmed, tunnustuse andmise põhjus ning kandidaadi nimi, vanus ja kontaktandmed.

Kõik aasta noore kandidaadid saavad tunnustatud noorsootöö nädala raames ja kutse vallavanema vastuvõtule. 

Aasta noore kandidaadi esitamine

1. Esitaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisesta korrektne e-posti aadress
See väli on kohustuslik.

2. Kandidaadi andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Info saatmine

Enne taotluse saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.