Aasta noor

Vallavalitsus ootab Kuusalu valla aasta noore aunimetuse kandidaate. Tiitli saaja peab olema 7-26-aastane ning rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanik.

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule.

Aasta noore määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, organisatsioonid ja asutused.

Ettepaneku aasta noore tunnustamiseks saab 2021 aastal esitada Spoku keskkonnas 15.10 kuni 7.11.

Kõik aasta noore kandidaadid saavad tunnustatud noorsootöö nädala raames ja kutse vallavanema vastuvõtule.