Aasta noor

Esita aasta noore kandidaat siin: https://piksel.ee/spoku/kuusalu/aastanoor/ylevaade
 
Tiitli saaja peab olema 7-26-aastane ning rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanik.

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule.

Aasta noore määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, organisatsioonid ja asutused.

Kõik aasta noore kandidaadid saavad tunnustatud ja kutse vallavanema vastuvõtule.