Ametnikud töötavad esmaspäevast neljapäevani vallamajas, reedeti kodukontoris. Loksa teeninduspunkt on nüüdsest avatud neljapäeviti kella 8-16.
 Vastuvõtud vallamajas ja Loksa teeninduspunktis toimuvad ainult eelneval kokkuleppel! Kontaktid leiad SIIT.

Kuusalu vallavalitsuse teenistujate koosseis

Ametnike puhkuste ajakava 2021 asub SIIN

HARIDUS- ja SOTSIAALTEENISTUS
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Anu Kirsman Juhtiv haridusspetsialist 114 anu.kirsman@kuusalu.ee 606 6383
5757 0906
Alvi Karp

Juhtiv hoolekandespetsialistSotsiaaltöö koordineerimine, inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmise korraldamine. Sotsiaaltransporditeenuse, võlanõustamisteenuse, koduteenuse, täisealiste tugiisikuteenuse, eluruumi tagamise teenuse korraldamine. 

115 alvi.karp@kuusalu.ee

 606 6382

5196 8482

Ene Rebane Hoolekande sekretär Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Toimetulekutoetuse taotlemise korraldamine, puudega inimeste parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine.  115 ene.rebane@kuusalu.ee

606 6378

5349 9503

Aigi Reinomägi   Hoolekandespetsialist Valla kui eestkosteasutuse töö korraldamine. Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Koduteenuse, täisealiste tugiisikuteenuse, eluruumi tagamise teenuse korraldamine. 115 aigi.reinomagi@kuusalu.ee

606 6381

5191 4206

Kristiina-Raivi Vilepaju

Hoolekandespetsialist Inimeste nõustamine sotsiaalküsimustes. Puuetega laste juhtumikorraldus – vanemate nõustamine, puuetega laste toetavate teenuste määramine. Laste ja perede tugiisikuteenuse korraldamine.

116 kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

615 0504

5305 2804

Helle Soots

Lastekaitsespetsialist Laste ja perede sotsiaal- ning hooldusõigusküsimustes nõustamine, laste kasvatamisega seotud vaidluste lahendamine. Perede tugiisikuteenuse korraldamine. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine. Nõustamisteenuste korraldamine.

116 helle.soots@kuusalu.ee

606 6380

503 0833

Kalli-Marion Sass Perede tugiisik. Perede tugiisiku teenuse osutamine 116 kalli-marion.sass@kuusalu.ee 512 5805
Pilvi Lõhelaid Hoolekandetöötaja. Täisealise tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, koduteenuse osutamine      
Rutt Hirvo Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine      
Ene Vagiström Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine      
Margit Kruusakivi Hoolekandetöötaja. Koduteenuse osutamine    

 

Sirli Link Perede tugiisik Perede tugiisiku teenuse osutamine   sirli.link@kuusalu.ee      

5690 1660