Dokumendiregister

Kuusalu valla dokumendiregister 

 
Dokumendiregistri vaade on uuenenud. Uuel vaatel on soovitatav dokumendi leidmiseks avada vastav lehesakk (nt Õigusaktid või Lepingud). Kui varem oli võimalik kaustu avada ka dokumendipuust, siis seda funktsionaalsust praegu ei ole. See on arendajal plaanis teha edaspidi. Samuti ei toimi praegu korrektselt õigusakti liikide valik. Soovitav on kasutada otsingut ja kirjutada sinna otsitava dokumendi nimi või number, kui see on teada. Kirjade korral saab kirjutada ka näiteks kirja saatja või registreerimisaja.
 
Mõned levinumad sisenemisteed  dokumendiregistrisse dokumendiliikide kaupa on toodud allpool:
 
 
Vallavolikogu ja vallavalitsuse määruste terviktekstid
 
Kõik Kuusalu Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määruste kehtivad terviktekstid on avaldatud Riigi Teatajas. Kui kodulehel ja Riigi Teatajas avaldatud aktide tekstis on mingi vastuolu, siis kehtivaks on Riigi Teatajas avaldatud tekst.