Ehitusalased õigusaktid

Päring  ehitisregistrisse (EHR)
 

Kui soovite kontrollida, kas ehitised (hoone või rajatis) on kantud ehitisregistrisse ja andmed vastavad tegelikkusele, saate teha päringu Riikliku ehitisregistri kodulehel www.ehr.ee.

Kui süsteem andmeid ei leia või andmed vajavad parandamist saatke kiri vallavalitsus@kuusalu.ee. Kirjas palume ära näidata kinnistu aadress (praegune ja endine), omaniku nimi (praegune ja endine) ja kirjeldada probleemi (ehitisi ei leita või andmed vajavad täpsustamist).


Ehitusalased õigusaktid