Eluruumi tagamine

Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Eluruumi saamiseks tuleb esitada Kuusalu Vallavalitsusele taotlus, milles on märgitud
1) taotleja nimi, kontaktandmed, elukoht
2) sotsiaalne seisund
3) põhjus, miks teenust taotletakse
4) pereliikmed
5) sissetulekud
Vallavalitsus teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse.