Üldplaneeringu eskiislahenduse avalikustamise ajal laekunud ettepanekute arutamiseks moodustati Kuusalu Vallavalitsuse 10.02.2022 korraldusega nr 93 teede töörühm, mille ülesanneteks seati läbi töötada kodanike vastuväiteid ja arvamused avalike teede määramise osas. Kuusalu Vallavalitsuse 17.02.2022 korraldusega nr 105 moodustati üldplaneeringu töörühm, mille ülesandeks on kaasa aidata üldplaneeringu koostamisele ja huvide tasakaalustamisele. Kuusalu Vallavalitsuse 16.03.2022 istungil kinnitati töörühmade seisukohad.

Mõlema töörühma analüüsi tulemusena on Kuusalu Vallavalitsus andnud oma seisukoha  esitatud ettepanekutele/vastuväidetele, mis on leitav allpool olevatest tabelitest.