Kodud tuleohutuks

Päästeamet jätkab projekti „Kodud Tuleohutuks" tegevustega. Lähtuvalt sellest, et 2016-2020 peamiseks eluhoone tulekahjude tekkepõhjuseks on tõusnud elektrisüsteem (24% kõikidest tulekahjudest), on fookuses käesoleval aastal elektrisüsteemid elektrisüsteemide parandamisega seotud tegevused.

 

Taotluse saab esitada kohaliku omavalitsuse üksus. Toetust vajavad kodud tuleb läbi arutada Päästekeskuse poolse kontaktisikuga ning teha ühised otsused sobivate kodude valimiseks. Toetust taotlevas majapidamises peab olema Päästeameti poolt läbi viidud kodunõustamine.

 

Projekti toetus ei ületa ühe taotluse ehk ühe objekti kohta 4000 eurot. Ainult seadmete ja vahendite paigaldamise korral ühe objekti kohta kuni 500 eurot. Eelnevatel aastatel toetust saanud majapidamisi see aasta ei toetata.

 

Projekti sihtrühm:

Inimene kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama (va juhul kui paigaldatakse ainult seadmeid ja vahendeid):

1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal;

või

2) on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt 3 aastat ning on võimelised seda kirjalikult tõendama.

 

Leibkond, kellele toetus suunatakse on:

Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)

  • Lastega pered, eelkõige lasterikkad;
  • Puuetega inimesed;
  • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
  • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt);
  • Seadmete ja vahendite osas kõik

 

Antud projekti raames ei kasutata eraldist järgmistel pindadel:

  • Omavalitsuse sotsiaalpind, munitsipaalpind.
  • Rendipind
  • Elamiskõlbmatud pinnad