KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

Kuusalu vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine". 
 
Projekti alustati Linnade ja Valdade Liidu IKT kompetentsikeskuse eestvedamisel ja koostöös Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega (RMIT). Projekti I etapis osalevad  Elva, Jõgeva, Kose, Kuusalu, Mustvee, Põltsamaa ja Saaremaa vallavalitsus. 
 
Projekti tulemusena hangitakse struktuurifondide rahastuse toel uus serveripark, mis hõlmab nii riist- kui tarkvara, ja viiakse infosüsteem vastavusse ISKE nõuetega. Serverid majutatakse RMIT juures, kus on tagatud kõrgeim füüsiline turvalisus.