Kriisist väljumise info

 Alates 18. maist naasevad ametnikud tavatööle vallamajas, kuid kodanike tavapärase vastuvõtuga veel ei alusta. Palume vastuvõtuks aeg kokku leppida, probleemide ja küsimuste lahendamiseks kasutada vastava ametniku kontaktandmeid.
Avaldusi ja dokumente vallavalitsusele saab jätkuvalt jätta vallamaja peaukse kõrval posti otsas olevasse ajutisse postkasti.

ÜLDINFO

HARIDUS

  • Koolilõuna toidupakkide jagamine on lõppenud.
  • Alates 18. maist taastub kontaktõpe neile õpilastele, kellele on klassijuhataja edastanud kutse koolimajja tulekuks. Erigraafiku alusel sõidavad nende jaoks koolibussid. Ülejäänud õpilased jätkavad kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel. Täpsema info leiab koolide kodulehelt.
  • Kuusalu valla lasteaiad on avatud. Kohatasu taastub alates 18. maist.
  • Kuusalu Kunstide Kool tavatasu taastub 1. septembrist.
  • Kuusalu vallavalitsus komplekteerib lasteaia juulikuist valverühma. Soovi avaldamiseks tuleb täita leping, mille saab valla kodulehelt digitaalselt SIIT või lasteaedadest ja vallamajast paberil. Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil. Saabunud lepingute ja riigipoolsete juhiste põhjal otsustab vallavalitsus täpsemalt, mis mahus ja kuidas valverühma tööd organiseeritakse. Lisainfo: Anu Kirsman, 5757 0906; anu.kirsman@kuusalu.ee.