Kriisiinfo

 Riigi Situatsioonikeskus edastab igal hommikul vallavalitsusele info, kui palju on Kuusalu vallas nakatunuid lisandunud viimase 24 tunniga. Info alus on nakatunu elukoht rahvastikuregistri järgi, see ei kajasta nakatunu tegelikku elukohta.
Iga ööpäevaga lisandub ka Kuusalu valda keskmiselt 1-3 nakatunut. 
Palume hoida ennast ja oma lähedasi ning järgida Terviseameti soovitusi.
 Valla kriisikomisjoni koosseis: Terje Kraanvelt (tel 511 8956), Värner Lootsmann, Hilleri Treisalt, Ranno Pool, Kaupo Parve, Mart Laanpere, Jaanus Hein, Priit Tammets, Ingeldrin Aug, Susanna Kari, Kalev Kuuspalu, Mait Kröönström.

ÜLDINFO

  • Kuusalu valla üldhariduskoolid töötavad vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele. Vaheaja järel toimub kontaktõpe 1.-4. klassi õpilastele. Kõikide ülejäänud õpilaste õppetöö korralduse info asub oma kooli kodulehel.  
  • Teised valla allasutused reguleerivad tööd üldistele korraldustele ja juhistele tuginedes.
  • Kuusalu vallavalitsus on kaugtööl ja vallamaja on suletud. KONTAKTID

KRIISIKOMISJONI PROTOKOLLID (alates sügis 2020, varasemad leiab valla dokumendiregistrist)