Kriisiinfo

 Palume probleemide ja küsimuste lahendamiseks kasutada vastava ametniku kontaktandmeid ning vallamajja mitte tulla! Loodud on Kuusalu valla kriisitelefoni number 5300 4752, kust saab tööpäeviti kell 8.00-17.00 infot valla teenuste kohta. Töötab ka valla tavapärane üldnumber 606 6370.
Avaldusi ja dokumente vallavalitsusele saab jätta vallamaja peaukse kõrval posti otsas olevasse ajutisse postkasti.
Koolide koduõppe korraldamise eest vastutavad koolid. Koolijuhid ja vallavalitsus kohtuvad regulaarselt videokonverentsidel, et vahetada mõtteid ning leida lahendusi esile kerkinud probleemidele. Avatud on Kiiu, Kuusalu ja Kolga lasteaed, suletud on Vihasoo! Palume lapsi lasteaeda võimalusel mitte tuua!
Palume hoida ennast ja oma lähedasi, olla võimalusel kodus ning jälgida Terviseameti soovitusi!

ÜLDINFO

 • 6. aprilli hommikuse seisuga oli Kuusalu vallas 6 nakatanut, Loksal 3 positiivset diagnoosi. Need on diagnoositud juhtumid, tegelik nakatanute arv on kordades suurem.
 • 3. aprillil jõudis valda riigi tellitud 500 kirurgilist maski. Sellega on praegu valla töötajate vajadus kaetud. Tellisime ka 40 visiiri, millega saab varustada sotsiaalteenistuse ja hooldekodu töötajad.
 • Muudatused eelarves: suunata 600 000 eurot kriisieelarvesse. Peame arvestama nii kriisist tingitud lisakuludega kui ka tulude võimalike äralangemistega. Selleks lõikame ära kulud ja investeeringud, mis pole vältimatud.
 • Loe Kuusalu vallavanema käskkirja 13.03.2020 käskkirja "COVID-9 leviku tõkestamise meetmed Kuusalu vallas".
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 14.03.2020 koosoleku protokolli.
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 17.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe kuusalu valla kriisikomisjoni 19.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 23.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 26.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 30.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 06.04.2020 koosoleku protokolli
 • Kuusalu Hariduse Tugikeskuses pakutakse psühholoogilist abi. Palume eelnevalt kokku leppida: Annika Agu-Aasrand (annika.agu-aasrand@kuusalu.ee, tel 5646 1772).
 • Infoks maakonna bussiliinidel reisijatele: reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest. Loe lähemalt.
 • Kuusalu vallavolikogu esimehe Margus Soomi 15. märtsi pöördumine Kuusalu vallavolikogu poole.
 • Kriisiinfot paberil leiab 18. märtsi Sõnumitoojast, mis pidi jõudma Kuusalu valla kõikidesse postkastidesse.
 • Vallavanema 17. märtsi käskkirjaga on muudetud kriisikomisjoni koosseisu. Uus koosseisus on Urmas Kirtsi, Värner Lootsmann, Kaupo Parve, Jaanus Hein, Hilleri Treisalt, Mart Laanpere, Priit Tammets, Ingeldrin Aug, Susanna Kari, Kalev Kuuspalu. Komisjoni järgmine kohtumine on neljapäeval.
 • OÜ Kuusalu Soojus kontor ja töökoda on külastuseks suletud. Ühendust saab 607 2462; info@kuusalusoojus.ee. Väljaspool tööaega on valvetelefon 525 9755
 • Prügivedaja AS Keskkonnateenused teatab, et jäätmevedu toimub, nagu lepingus kirjas ja muudatusi ei planeerita. Küll aga tuleks järgida prügivedaja soovitusi! Kiiu jäätmejaam jääb praeguse seisuga avatuks.
 • Rahandusministeeriumi omavalitsusveebis on vastused korduma kippuvatele küsimustele KOV töökorralduse kohta.
 • Palume avalikke mänguväljakuid viiruseperioodil mitte kasutada. Vallavalitsus tõmbab mänguväljakutele ümber hoiatuslindi ning paigaldab sildi.
 • Alates 30. märtsist lõpetavad sõitmise vallasisesed bussiliinid ehk pensionäride liinid. Kes vajab abi toidukaupade koju toomisel, võtke palun ühendust valla sotsiaalosakonnaga 5196 8482.
 • Toetame kohalikku! Vaata, kes Kuusalu valla ettevõtjatest pakuvad toidu kojutoomist ja/või kontaktivaba kättesaamist SIIT.

SOTSIAAL

 • Sotsiaalteenistus jätkab nõustamist ning taotluste vastuvõttu telefoni ja elektrooniliste kanalite kaudu. Jätkub koduteenuse osutamine. Sotsiaaltransporditeenust kasutada eelkõige hädavajalikel protseduuridel. Oleme valmis pakkuma tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele. Abivajavast isikust teavitamine tel 5196 8482 või 5191 4206. Loe täpsemalt.
 • Kui märkate isikuid, kes on jäänud üksi ja vajavad abi, palun teavitage 5196 8482 või 5191 4206, teates nimetada isiku nime, aadressi ja abivajaduse (nt ravimite, esmatarbekaupade kättesaadavuse probleem).
 • Otsime vabatahtlikke, kes aitaks varustada ravimite ja esmatarbekaupadega karantiinis viibivaid leibkondi. Vajalike kaupade toimetamine leibkonnani toimub kontaktivabalt, st kaup jäetakse abivajajatele ukse taha. Vallavalitsus on valmis kompenseerima sõidukulud kehtestatud normide piires juhul, kui kohaletoimetamise on tellinud valla sotsiaalteenistus.
  Vabatahtlikul anda endast märku alvi.karp@kuusalu.ee ja kirjutada, mis piirkonnas on tal võimalik vajadusel abiks olla.
 • Kui inimene ei saa jääda koju, sest on saabunud välisriigist ega tohi perega kokku puutuda, on Kuusalu vald valmis pakkuma ajutist majutust. Vajadusest teavitada tel 5195 8482 või alvi.karp@kuusalu.ee.
 • 19.03 avas SMIT uue sünni registreerimise teenuse aadressil www.rahvastikuregister.ee. Sünni registreerimise avaldust e-teenuse kaudu saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
 • Oluline info eakatele eriolukorra ajal
 • Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks.
 • Puuete tähtaegu pikendatakse automaatselt kuue kuu võrra.

HARIDUS

 • Koolilõuna toidupakid - 3. jagamine toimub neljapäeval, 9. aprillil. Toidupakis on Rukkitasku, sulatatud juust, piim, või, sink, konserv sealihast, kaerahelbed, makaron, moos, värske kurk, pirn, õun, porgand, kartul. Toidupaki saamiseks tuleb täita sooviavaldus SIIN. Üks pakk on ühe lapse kohta kaheks nädalaks. Iga nädala tellimus läheb lukku esmaspäeval kell 8. Lisainfo tel 5757 0906.
 • Kuusalu keskkooli kodus õppimise korraldus
 • Kolga kooli ülevaade distantsõppest
 • Kuusalu lasteaia soovitused kriisiolukorras
 • Kiiu lasteaia info
 • Kolga lasteaia info
 • Vihasoo lasteaia-algkooli info kriisiperioodil NB! Lasteaed on alates 17. märtsist suletud!
 • Rajaleidja keskuse info töö korralduse osas ja tugi koolidele
 • Kuusalu valla 24/7 valvelasteaiaks jääb Kuusalu lasteaed. Juhul, kui pikaajalist hoidu vajavad lapsed elavad Kuusalu valla mõnes teises piirkonnas, on valmis uksi avama ka teised lasteaiad, et tagada lapsele ja perele võimalikult parim ja tuttavam keskkond. 
 • Kohatasudest – alates 16. märtsist kuni kriisiperioodi lõpuni on lasteaia kohatasu päevapõhine ehk vanemad maksavad ainult nende päevade eest, kui laps on lasteaias käinud. Vallavalitsus reguleerib korraldusega kohatasu küsimise uued põhimõtted.
 • Kuusalu Kunstide Kooli (KKK) õppetasu jääb kehtima, sest tunnid toimuvad koduõppel, nagu tavakoolideski. Siinkohal kiidame leidlikke õpetajaid, kes on leidnud meetodeid pilliõppeks läbi videotunni! Peredega, kes satuvad lasteaia kohatasu või KKK kohatasu tõttu makseraskustesse, tegeleb meie sotsiaalosakond eraldi. Täpsem info lähiajal!
 • Innove nõuanded koduõppega toimetulekuks

KUIDAS ENNAST HOIDA