Kriisist väljumise info

 Alates 18. maist naasevad ametnikud tavatööle vallamajas, kuid kodanike tavapärase vastuvõtuga veel ei alusta. Palume vastuvõtuks aeg kokku leppida, probleemide ja küsimuste lahendamiseks kasutada vastava ametniku kontaktandmeid.
Avaldusi ja dokumente vallavalitsusele saab jätkuvalt jätta vallamaja peaukse kõrval posti otsas olevasse ajutisse postkasti.

ÜLDINFO

 • 18.05.2020: Kuusalu vallas viimase kahe nädala jooksul nakatunuid juurde tulnud ei ole (max oli 7). Kõik haiged on saanud terveks ehk nende kordustest on olnud negatiivne.
 • Alates 18. maist on lubatud avada kõik Kuusalu valla allasutused, kuid tuleb järgida riigi kehtestatud nõudeid. Täpsema info ning avamisaja annab iga asutus ise. Eakate kodus jäävad piirangud veel kehtima.
 • Loe Kuusalu vallavanema käskkirja 13.03.2020 käskkirja "COVID-9 leviku tõkestamise meetmed Kuusalu vallas".
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 14.03.2020 koosoleku protokolli.
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 17.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe kuusalu valla kriisikomisjoni 19.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 23.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 26.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 30.03.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 06.04.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 13.04.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 20.04.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 27.04.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 04.05.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 11.05.2020 koosoleku protokolli
 • Loe Kuusalu valla kriisikomisjoni 18.05.2020 koosoleku protokolli
 • Infoks maakonna bussiliinidel reisijatele: alates 18. maist on taastunud piletimüük ning bussi sisenemine vaid esiuksest.
 • Kriisist väljumise infot paberil leiab Sõnumitoojast.
 • Alates 30. märtsist lõpetasid sõitmise vallasisesed bussiliinid ehk pensionäride liinid. Otsust, millal liinid taas sõitma hakkavad, pole veel tehtud. Liine pole plaanis lõplikult sulgeda! Kes vajab abi toidukaupade koju toomisel, võtke palun ühendust valla sotsiaalosakonnaga 5196 8482.
 • Toetame kohalikku! Vaata, kes Kuusalu valla ettevõtjatest pakuvad toidu kojutoomist ja/või kontaktivaba kättesaamist SIIT.

SOTSIAAL

 • Sotsiaalteenistus jätkab nõustamist ning taotluste vastuvõttu telefoni ja elektrooniliste kanalite kaudu. Jätkub koduteenuse osutamine. Sotsiaaltransporditeenust kasutada eelkõige hädavajalikel protseduuridel. Oleme valmis pakkuma tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele. Abivajavast isikust teavitamine tel 5196 8482 või 5191 4206. Loe täpsemalt.
 • Kui märkate isikuid, kes on jäänud üksi ja vajavad abi, palun teavitage 5196 8482 või 5191 4206, teates nimetada isiku nime, aadressi ja abivajaduse (nt ravimite, esmatarbekaupade kättesaadavuse probleem).

HARIDUS

 • Koolilõuna toidupakid - 9. jagamine toimub neljapäeval, 21. mail kell 15-17
  Kiius vallamajas ja Kuusalus kunstide koolis ning 12-14 Kolga koolis. Toidupaki saamiseks tuleb täita sooviavaldus SIIN. Üks pakk on ühe lapse kohta kaheks nädalaks. Iga nädala tellimus läheb lukku esmaspäeval kell 8. Lisainfo tel 5757 0906.
 • Alates 18. maist taastub kontaktõpe neile õpilastele, kellele on klassijuhataja edastanud kutse koolimajja tulekuks. Erigraafiku alusel sõidavad nende jaoks koolibussid. Ülejäänud õpilased jätkavad kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel. Täpsema info leiab koolide kodulehelt.
 • Kuusalu valla lasteaiad on avatud. Kohatasu taastub alates 18. maist.
 • Kuusalu Kunstide Kool tavatasu taastub 1. septembrist.
 • Kuusalu vallavalitsus komplekteerib lasteaia juulikuist valverühma. Soovi avaldamiseks tuleb täita leping, mille saab valla kodulehelt digitaalselt SIIT või lasteaedadest ja vallamajast paberil. Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil. Saabunud lepingute ja riigipoolsete juhiste põhjal otsustab vallavalitsus täpsemalt, mis mahus ja kuidas valverühma tööd organiseeritakse. Lisainfo: Anu Kirsman, 5757 0906; anu.kirsman@kuusalu.ee.
 • Head lapsevanemad! Teame, et lapse õppetöö korraldamine on tihti keeruline ja aeganõudev. Kui vajate lisanõuandeid oma lapse õppetöö toetamisel, oleme valmis Teid aitama:
  Annika Agu-Aasrand – Kuusalu Hariduse Tugikeskuse psühholoog, annika.agu-aasrand@kuusalu.ee; tel 5646 1772.
  Lüüri Korman - Vihasoo lasteaia-algkooli HEV-koordinaator, lyyri.korman@vihasoo.edu.ee, tel 5664 1256.
  Reta Jänes – Kolga Kooli HEV-koordinaator, reta.janes@kolga.edu.ee, tel 502 8609.
  Birgit Nurmik – Kuusalu KK HEV-koordinaator, birgit@kuusalu.edu.ee, tel 56495 992.