KÜLALIIKUMINE

Külavanema statuut - vastu võetud 31. detsember 2018

Kuusalu vallavalitsuse 4 aprill 2019 korraldus nr 256  Külaraha eraldamine valla 2019. aasta eelarvest

Kuusalu vallavalitsuse 4. aprill 2018 korraldus nr 174 Külaraha eraldamine valla 2018. aasta eelarvest

Kuusalu vallavalitsuse 26. jaanuar 2017 korraldus nr 62 Külaraha eraldamine valla 2017. aasta eelarvest

Kuusalu vallavalitsuse 11. veebruar 2016 korraldus nr 90 Külaraha eraldamine valla 2016. aasta eelarvest

Kuusalu vallavalitsus 15. jaanuar 2015 korraldus nr 51 "Külaraha eraldamine valla 2015. aasta eelarvest"

Kuusalu vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 24 "Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord"

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus - DOC


Külade veebilehed ja arengukavad: