Kuusalu Lasteaed Jussike
 

Alustas tegevust 6. märtsil 1968 (koolitusluba alates 26. veebruarist 2002).
aadress: Nõmme tänav 11, 74601 Kuusalu alevik
telefon: 607 2306
e-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee
koduleht: jussike.kuusalu.ee
direktor: Astrid Meister
Lasteaed on avatud tööpäeviti 7-19.

Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2023-2025

Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimäärus

Kuusalu Lasteaia Jussike põhimäärus