Laste ja perede komisjon

Kuusalu valla laste ja perede komisjon (edaspidi komisjon) on alatine komisjon, mis toimib valdkondade ülese koostöö põhimõttel, ja kus planeeritakse ning võetakse vastu kollegiaalselt Kuusalu valla lapsi ja peresid mõjutavaid otsuseid.

Laste ja perede komisjoni põhimäärus