Laululapse konkurss

Järgmine laululapse konkurss toimub 21.04.2023 Kuusalu rahvamajas.

Kuusalu valla laululaps 2023 juhend:

Osaleda võivad kõik Kuusalu valda sissekirjutust omavad lapsed, olenemata sellest, millises üldhariduslikus- või huvikoolis nad õpivad ning millises lasteaias käivad või on kodused lapsed.

Lauluvõistlus on eelvõistluseks Harjumaa Laululaps 2023 võistlusele pääsuks.

Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad igast vanuserühmast 2 parimat võistluse võitjat.

Vanuserühmad Kuusalu Valla Laululaps kui ka Harjumaa Laululaps võistlusel:

3–4aastased

5–6aastased

7–9aastased

10-12aastased

13-15aastased

16-18aastased (ka 19aastased, kui õpivad veel koolis)

Laulja vanust arvutatakse seisuga 04.05.2023

Repertuaar:

Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.

Saade:

Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu instrumendi saade. Lubatud on kuni 3 taustalauljat. Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja nende täitmisel tuleb arvestada kohapealsete võimalustega.

Proovid:

Solistide lavaproovid toimuvad võistluspäeval, enne konkurssi. Täpsem ajakava selgub pärast registreerimise lõppu.

Hindamine:

Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.

Hindamisele lähevad:

  • musikaalsus
  • selge diktsioon
  • elementaarne laulutehnika
  • individuaalsed hääle omadused
  • terviklik interpretatsioon

Hindamine toimub 10-palli süsteemis (kui žürii ei otsusta teisiti).

Žürii kutsub kokku „Kuusalu Valla Laululaps 2023"  korraldustoimkond.

Žüriil on õigus jätta väljaandmata vanuserühma esimest, teist või kolmandat preemiat vastava tasemega lauljate puudumisel.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

 REGISTREERIMINE TOIMUB kuni 17. aprillini 2023

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult e-posti teel (täita juuresolev ankeet).

Registreerida saab ainult e-posti teel (telefoni ja paberkujul registreerimist vastu ei võeta).

Info ja küsimustele vastamine: 5333 8379 Ulvi Rand

Registreerimiseks tuleb saata täidetud ankeet: kuusalu.rahvamaja@tormis.ee

 

Kuusalu Valla Lauluvõistlust korraldab Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ.

Kuusalu valla laululaps 2023 ankeet.