Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetamine 2022. aastal

Alates 2019. aastast toetatakse Kuusalu vallas noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku huvitegevust. Toetus on eelkõige noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Taotleda saavad noored vanuses 13-19 aastat.
 
Projektid peavad olema seotud Kuusalu vallaga ja/või Kuusalu kogukonnaga. Projekti koostamisel ja läbiviimisel tuleb kaasata täisealine mentor. 
 
Taotlusvoorud toimuvad 2022. a aprillis ja septembris. Aprillis jaotatakse kuni 1 500 eurot ja septembris kasutamata jäänud vahendid.
 

Taotlemine elektrooniliselt

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi saab Kuusalu noortekeskusest.  

Info ja küsimused: krista.allik@kuusalu.ee.