Noorte ja noortega töötavate spetsialistide rahulolu-uuring

Kuusalu vallavalitsus ja noortekeskus viivad läbi noorsootöö kvaliteedihindamist, milleks oleme koostanud noorte arendavate vaba aja veetmiste võimaluste rahulolu-uuringu.

Palume küsimustiku täita noortel, noortega tegelevatel spetsialistidel ja organisatsioonidel.

Vastused ja tagasiside annavad võimaluse hinnata noorsootööd Kuusalu vallas ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu noorte vajadustele ja soovidele, samuti aitavad meid noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikud