Ohvriabi

Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond

Ida-Harju konstaablijaoskond

Siiri Värva

siiri.varva@sotsiaalkindlustusamet.ee

tel 53051959

Kokkuleppel

aadressil Karjääri 11, Maardu

 

 

Kokkuleppel

Sotsiaalkindlustusametis, aadressil Endla 8, Tallinn

telefon: 612 1360, 116 006     www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Ööpäevaringset tuge ohvriks langemise korral pakub ohvriabi kriisitelefon 116006. Sellele numbrile helistamine on tasuta ning nõustamist pakutakse eesti, vene ja inglise keeles. Kes ei soovi või ei saa helistada, võib ohvriabi nõustajate poole pöörduda veebi teel aadressil www.palunabi.ee.  Rohkem infot ohvriabi kriisitelefoni kohta leiate siit: https://www.palunabi.ee/kriisitelefon-116006