Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus 

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot.

Teenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus. Vallavalitsus tellib kliendile transpordi.
Sotsiaaltransporditeenust osutab OÜ Koplimetsa, kliendi omaosalus on 0,25 €/km. Alla 10 km sõidu eest omasalus teenuse saajale 10 eurot. Omaosaluse arve tasub klient kohe autojuhile.