Suvise valverühma koha taotlemine

Suvine valverühm moodustatakse Kuusalu Vallavalitsuse korralduse 21. jaanuar 2021 nr 32 "Koolieelse lasteasutuse suvise valverühma moodustamine 2021. aastal" alusel.

Suvine valverühm töötab Kuusalu Lasteaias Jussike 01.-18.07.2021 ja Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 19.-31.07.2021 tööpäevadel järgnevatel tingimustel:

  • rühma registreerimine kestab 01.04-13.06.2021 ja kõigi soovijatega sõlmitakse eelnevalt kirjalik leping;
  • rühmas osalenud lapse eest arvestatakse osalustasu, millele lisandub toiduraha maksumus;
  • osalustasu tasutakse ettemaksuna eelneva kuu lõpus;
  • toiduraha arvestatakse eelnevalt nädalate kaupa ning arveldamine toimub ettemaksuna eelneva kuu lõpus;
  • tasumisel kehtivad kõik siiani toimivad soodustused.

Suvise valverühma koha taotlust saab esitada elektrooniliselt Kuusalu valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU