Ehituse ja planeerimise alased taotluste vormid

 

NB!  Alates 01.04.2016 projekteerimistingimuste, ehitusloa- ja kasutusloa taotlused ning ehitus- ja kasutusteatised esitatakse digitaalselt logides sisse www.ehr.ee   keskkonda.

Küsimuste tekkimisel ehitisregistri kasutamise kohta on võimalik saada abi ja teavet ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee  ja klienditoelt telefon 625 6363 (E-N 8:30 - 17:00, R 8.30 - 16:00) , e-post: ehr@mkm.ee

Juhul kui taotlejal ei ole võimalik iseseisvalt esitada taotlust  Ehitisregistrisse võib ta esitada taotluse Kuusalu Vallavalitsusele e-postiga aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või paberkandjal aadressile Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald, Harju maakond.  Sel juhul kannab vastav ametnik vallavalitsusele laekunud taotleja poolt esitatud taotluse ise Ehitisregistisse.

Vormid asuvad Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise korra lisades.

  • Detailplaneeringu algatamise avaldus

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks