Projekt "Eluaseme korralduse parendamine Kuusalu valla psüühiliste erivajadustega inimestele"

Kuusalu valla poolt väljaarendatud projekti tulemusena rajatakse Kuusalu alevikus toetatud elamise teenuse võimalus 10-ne korteri näol, mis on mõeldud kokku 12-le inimesele.

Projekti abikõlblik kogumaksumus on 649 880 eurot, millest  EL Regionaalarengu Fondi toetus on maksimaalselt 392 000 eurot.