Kuusalu Hariduse Tugikeskus

Hariduse Tugikeskuse spetsialistid pakuvad eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist, sotsiaalpedagoogilist nõustamist Kuusalu valla koolieelikutele ja kooliealistele lastele ning õpetajatele ja vanematele, kes puutuvad kokku lapse arengu-, õpi- ja/või käitumisprobleemidega. 
Keskuse töötajate hulka kuulub ka tervishoiutöötaja lasteaedades.
 
Hariduse Tugikeskus on Kuusalu vallavalitsuse allasutus.
Hariduse tugiteenused on tasuta. 
 
Telefon: 56 461 772
Aadress:  Kuusalu tee 33, Kuusalu, 74601, Harju maakond