Valla valimiskomisjoni protokollid alates 29.06.2021 asuvad SIIN
Valla valimiskomisjoni otsused alates 01.11.2021 asuvad SIIN
Kuusalu valla valimiskomisjon kinnitas otsusega nr 4-2.1.1/14 uue volikogu koosseisu.
Volikogus kuulub 8 kohta Valimisliidule Ühine Kodu, 6 kohta Valimisliidule Üks Kuusalu Vald, 2 kohta Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale, 1 koht Eesti Reformierakonnale, 1 koht Eesti Keskerakonnale ning 1 koht Valimisliidule Ettevõtlik Kuusalu. Uude koosseisu kuuluvad: Valimisliidust Ühine Kodu: Terje Kraanvelt, Ilvard Eeriksoo, Mart Reimann, Kaupo Parve, Ulve Märtson, Urmo Ristisaar, Urmas Kirtsi ja Mart Sestverk. Valimisliidust Üks Kuusalu Vald: Marti Hääl, Kristo Palu, Mait Kröönström, Andres Heinver, Heino Junolainen ja Mihkel Tiks. Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast: Ranno Pool ja Ain Pae. Valimisliidust Ettevõtlik Kuusalu: Margus Soom. Eesti Reformierakonnast Maarja Metstak ning Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Olev Lõoke.
Kuusalu valla valimiskomisjon kinnitas ka otsusega nr 4-2.1.1/15 volikogu asendusliikmed.
Lisaks registreeris Kuusalu valla valimiskomisjon otsusega nr 4-2.1.1/16 volikogu lisamandaadid.
Kuusalu valla valimiskomisjoni 10.11.2021 koosoleku protokolliga on võimallik tutvuda siin.

 

***

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu võttis 16.06.2021 istungil vastu otsuse nr 23, millega

 • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Kuusalu Vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond number 1
 • valimisringkonda kuulub kogu Kuusalu valla haldusterritoorium
 • määrati valla valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 19

Kuusalu valla valimiskomisjon

Volikogu võttis 16.06.2021 istungil vastu otsuse number 24, millega kinnitas Kuusalu valla valimiskomisjoni koosseisu

 • esimees Tiia-Liis Jürgenson tel 615 0505 e-post: tiia-liis.jyrgenson@kuusalu.ee
 • aseesimees Leelo Konton tel 526 7897 e-post: leelo.konton@kuusalu.ee
 • liikmed  Valdo Voogjärv, Merle Koppel, Mart Almers, Ly Korotejev-Piir
 • asendusliikmed Heli Perg, Sünne Pajumets

Valimiskomisjoni asukoha aadress on Kuusalu Vallavalitsuse ruumides Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Harjumaa (Kiiu mõis)

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 29.06.2021 otsusega nr 5)

 • tööpäevadel 18.08.2021-13.09.2021 esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 9.00–12.00; kolmapäeviti kell 15.00–18.00
 • teisipäeval, 07.09. kell 9.00–18.00; reedel 10.09. kell 9.00–13.00

Valismisjaoskondade moodustamine (kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 09.08.2021 määrusega nr 8)

Kuusalu vallas moodustatakse 2 valimisjaoskonda.

 •  valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis(Kuusalu tee 22, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond)
 • valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) Leesi rahvamajas(Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond).
 •  valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Kolga muuseumis(Kolga alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).
 • valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub valimispäeval Kolgakülarahvamajas(Kolgaküla, Kuusalu vald, Harju maakond).

Kuusalu Vallavolikogu otsus 27. september 2021 nr 29 Kuusalu valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine