Otsime valla 2021. aasta kroonikafilmi tegijat

 Ootame ka ettepanekuid, mis üritusi või teemasid võiks valla 2021. aasta kroonikafilm sisaldada. Nagu näitas 2020. aasta, pole mõtet aasta alguses episoode kindlaks määrata, need täpsustuvad töö käigus koostöös vallavalitsuse ja filmitegijaga. Seega ettepanekuid, mida filmida, võib esitada vallavalitsusele kogu aasta jooksul, vallavalitsus@kuusalu.ee.


Kuusalu vallavalitsus otsib koostööpartnerit valla 2021. aasta kroonikafilmi tegemiseks

Kroonikafilmi maht on 10-12 episoodi ja kogupikkus ca 60 minutit. Episoodid peavad olema filmitud kvaliteetse videotehnikaga, sisaldama lisaks meeleolu loovatele kaadritele ka teemat puudutavat sisulist infot, droonikaadreid, intervjuusid. Filmitegija peab olema valmis jäädvustama protsessi ka ajalises kulgemises, mitte vaid lõpptulemust (näiteks ehituste puhul).
Konkreetsete episoodide nimekiri lepitakse filmitegijaga täpsemalt kokku lepingu sõlmimisel ning edasise töö käigus.


Pakkumisel osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) Hinnapakkumine* (vaata täpsemalt allpool);
2) Lühiülevaade kasutatavast videotehnikast;
3) Valida 3 episoodi, mida tuleks Kuusalu valla 2021. aasta kroonikafilmis kindlasti kajastada ning anda lühiülevaade, miks need on olulised ning kirjeldada mõne lausega, milline võiks olla ja mida võiks klipp sisaldada.

Pakkumised palume saata Kuusalu vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee 28. detsembriks.

 

HINNAPAKKUMINE peab sisaldama:

 • Hinnapakkuja ärinimi, registrikood, aadress, väljastamise kuupäev hinnapakkumise koostaja nimi ja telefoninumber
 • Pakkumise saaja (taotleja) : ärinimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed
 • Pakkumise objekti koondnimetus, teenuse nimetus, millel on selgelt eristatav seos konkreetse projektiga 
 • Pakkumise sisu ja maksumus
 • Kaup või teenus (nimetus või kirjeldus)
 • Kogus
 • Ühiku hind
 • Hind kokku
 • Maksumus kokku
 • Käibemaks
 • Hind koos käibemaksuga


Kui hinnapakkuja ei ole käibemaksukohustuslane, siis peab hinnapakkumisel olema vastavasisuline kinnitus.

Hindamisel võetakse arvesse teenuse sisu, kirjeldust ja hinda, mis on võrdväärsed hindamise kriteeriumid.