Kuusalu valla põhimäärus

Kuusalu valla põhimääruses sätestatakse Kuusalu valla omavalitsusorganite, nende tööorganite ja valla ametiasutuste moodustamise kord, õigused, kohustused ja töökord ning valla teenistujate sotsiaalsed tagatised.

Vastu võetud 29.09.2005

Viimase redaktsiooni jõustumise aeg: 08.06.2014

Terviktekst Riigi Teatajas