Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Võlanõustamisteenuse saamiseks tuleb esitada Kuusalu Vallavalitsusele taotlus, milles on märgitud
1) taotleja nimi, kontaktandmed, elukoht
2) põhjus, miks teenust taotletakse (sh võlgade suurus)
3) pereliikmed
4) sotsiaalne seisund
5) sissetulekud

Vallavalitsus teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse.

Teenuse osutajaks on Kuusalu Vallavalitsuse lepingupartner MTÜ Võlanõustajad (Endla 4, Tallinn).