Hajaasustuse programm 2011-2015

Hajaasustuse programmi aastatel 2011-2015 rahastamist reguleerivad järgmised dokumendid: