Huvihariduse, huviringi ja laagri toetus

Huvihariduse toetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele õpilase huvihariduse õppemaksu tasumiseks Kuusalu valla või Loksa linna huvikoolis.
Huviringi ja laagri toetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele huviringi ja laagri omaosaluse hüvitamiseks.
Toetust on õigus taotleda 7 – 19-aastasele õpilasele.
Toetuse suuruse otsustab ametnik sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
Toetuse piirmäär ühe isiku kohta eelarveaastas on 300 eurot.

Taotlemine Spoku keskkonnas
Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) toetuse taotlemise põhjuse;
  3) perekonna koosseisu;
  4) sotsiaalse seisundi;
  5) perekonna sissetulekute suuruse;
  6) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  7) kontaktandmed (telefon, e-post);
  8) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

Taotlusele lisatakse perekonna sissetulekute suurust tõendavad dokumendid 3 (kolme) viimase kuu kohta.

Täiendav info:

Sotsiaaltoetuste spetsialist

(Ruum 115)

Ene Rebane

606 6378

5349 9503

ene.rebane@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00