Kuusalu Vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsusega kinnitati Kuusalu valla jäätmejaama asukohaks Kiiu aleviku Tamme kinnistu.

Ehitusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015.a korraldusega nr 784.

JÄÄTMEJAAM ON AVATUD:

Esmaspäeval 10.00- 17.00

Kolmapäeval 13.00- 19.00

Neljapäeval 13.00- 19.00

Laupäeval 10.00- 15.00

Info: Mihkel Tammepärg  (+372) 551 3753

Jäätmejaamas saab üle anda järgmiseid jäätmeid:

- Riiete ja jalatsite tasuta ära andmiseks on Jäätmejaama paigaldatud MTÜ Riidepunkti konteiner.

- Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu Vallavalitsuse 4.08.2016 korraldusega nr. 373.

- Tasuta võetakse vastu kuni 0,4 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Suurematele kogustele rakendub hind 20 eurot/m3.


 

Jäätmete liik

 

 

Hind

Ehitusjäätmed: kivi, kruus jm 20 02 02 koodiga pinnas ja kivimid,  asfalt, betoon jm 20 02 03 koodiga bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, segu, krohv, kips, tellis, glasuurplaadid, puit (20 01 38),  plast (20 01 39), metall (20 01 40).

74,50 €/t

Kergjäätmed: ehitusvill, penoplast jne.

15,00 €/m3

Suurjäätmed ( 20 03 07): mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jne.

10,00 €/m3

KUUSALU VALLA ELANIKELT TASUTA VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED

 

Ohtlikud jäätmed (20 01 *, 15 01 10*)  v.a. eterniit

 

Vanapaber, papp, paberpakendid (20 01 01): peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

 

Pakendijäätmed (plast/metall/klaas) (20 01 39, 20 01 40, 20 01 02) peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

 

Elektri ja elektroonikaseadmed: peavad olema komplektsed.

 

Vanad sõiduautorehvid: kuni 8 rehvi korraga.

 

Lehtklaas: ei tohi olla segunenud muu klaasi ja materjaliga.