Kuusalu valla sissekirjutusega isikutele teatud jäätmete vastuvõtt tasuta, vaata täpsemalt allpoolt hinnakirjast.
 Kiiu jäätmejaam teeb koostööd Loksa jäätmejaamaga, sõlmitud on koostööleping. Kuusalu valla elanikud saavad ka sinna oma jäätmeid viia. Vallaelanikele kehtib sama hinnakiri, kui Loksa linna elanikele, kuid Loksa jäätmejaama hinnakiri erineb Kiiu jäätmejaama omast.
Loksale saab viia ka eterniiti, mida Kiiu jäätmejaam vastu ei võeta. Teenus küll tasuline, aga siiski võimalus. Täpsem info lahtioleku aegade ja hinnakirja osas: https://www.loksalinn.ee/loksa-jaatmejaam

Kuusalu valla jäätmejaam asub Kiiu alevikus Tamme kinnistul: vaata kaardilt asukohta

Ehitusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015.a korraldusega nr 784.

JÄÄTMEJAAM ON AVATUD:

E 10.00- 17.00; K ja N 13-19; L 10-15.
T, R ja P suletud.

Info: jäätmejaama operaator Mihkel Tammepärg  (+372) 551 3753.

 

Jäätmejaamas saab üle anda järgmiseid jäätmeid:

 

Jäätmete liik

 

 

Hind

Ehitusjäätmed: kivi, kruus jm 20 02 02 koodiga pinnas ja kivimid,  asfalt, betoon jm 20 02 03 koodiga bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, segu, krohv, kips, tellis, glasuurplaadid, puit (20 01 38),  plast (20 01 39), metall (20 01 40).

74,50 €/t

Kergjäätmed: ehitusvill, penoplast jne.

15,00 €/m3

Suurjäätmed: mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jne.

10,00 €/m3

KUUSALU VALLA ELANIKELT TASUTA VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED

 

Ohtlikud jäätmed (20 01 *, 15 01 10*)  v.a. eterniit

 

Vanapaber, papp, paberpakendid (20 01 01): peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

 

Pakendijäätmed (plast/metall/klaas) (20 01 39, 20 01 40, 20 01 02) peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

 

Elektri ja elektroonikaseadmed: peavad olema komplektsed.

 

Vanad sõiduautorehvid: kuni 8 rehvi korraga.

 

Lehtklaas: ei tohi olla segunenud muu klaasi ja materjaliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Riiete ja jalatsite tasuta ära andmiseks on Jäätmejaama paigaldatud MTÜ Riidepunkti konteiner.
  • Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu Vallavalitsuse 4.08.2016 korraldusega nr. 373.
  • Tasuta võetakse vastu kuni 0,4 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Suurematele kogustele rakendub hind 20 eurot/m3.