Kuusalu valla jäätmejaam

Kuusalu vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsusega kinnitati Kuusalu valla jäätmejaama asukohaks Kiiu aleviku Tamme kinnistu.

Ehitusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu vallavalitsuse korraldusega nr 784.

JÄÄTMEJAAM ON AVATUD:

Esmaspäeval 10-17

Kolmapäeval 13-19

Neljapäeval 13-19

Laupäeval 10-15

Info:  551 3753

Jäätmejaamas saab üle anda:

Jäätmete liik

Hind

Ehitusjäätmed: kivi, kruus jm 20 02 02 koodiga pinnas ja kivimid,  asfalt, betoon jm 20 02 03 koodiga bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, segu, krohv, kips, tellis, glasuurplaadid, puit (20 01 38),  plast (20 01 39), metall (20 01 40).

74,50 €/t

Kergjäätmed: ehitusvill, penoplast jne.

15,00 €/m3

Suurjäätmed (20 03 07): mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jne.

10,00 €/m3

KUUSALU VALLA ELANIKELT TASUTA VASTUVÕETAVAD JÄÄTMED

 

Ohtlikud jäätmed (20 01*, 15 01 10*)  v.a. eterniit

 

Vanapaber, papp, paberpakendid (20 01 01): peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

 

Pakendijäätmed (plast/metall/klaas) (20 01 39, 20 01 40, 20 01 02) peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

 

Elektri ja elektroonikaseadmed: peavad olema komplektsed.

 

Vanad sõiduautorehvid: kuni 8 rehvi korraga.

 

Lehtklaas: ei tohi olla segunenud muu klaasi ja materjaliga.

 

Riiete ja jalatsite tasuta ära andmiseks on Jäätmejaama paigaldatud MTÜ Riidepunkti konteiner.

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu Vallavalitsuse 4.08.2016 korraldusega nr. 373.

Tasuta võetakse vastu kuni 0,4 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Suurematele kogustele rakendub hind 20 eurot/m3.