Jäätmete sorteerimine

Selleks et jäätmeid saaks võimalikult suures ulatuses taaskasutada, tuleb neid koguda liigiti. Liigiti kogumine võimaldab ka säästa prügiveole kulutatavat raha. Liigiti tuleb koguda vanapaberit, biolagunevaid köögijäätmeid, pakendeid, ohtlikke ja elektri- ning elektroonikatoodete jäätmeid.

Mida vähem segaolmejäätmeid, seda väiksem prügiveoarve! Arvutused näitavad, et liigiti kogudes on võimalik kokku hoida üle poole jäätmetele kulutatavat raha. Sorteerimata segaolmejäätmed viiakse prügilasse ning prügilahinnad on kallid.

Vanapaber

Vanapaberi konteinerisse tuleb panna ajalehed, ajakirjad, kataloogid, vanad raamatud, töövihikud, kaustikud, jõupaber ja muusarnane puhas paber või papp. Vanapaberikonteinerisse ei tohi panna kleepsusid, kiletatud paberit, kopeerpaberit, fooliumi, piimapakke ning märga või määrdunud paberit. Kui vanapaberikonteinerisse on pandud muid olmejäätmeid, tühjendatakse konteiner segaolmejäätmete hinnaga.

Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad köögijäätmed: Puu- ja köögiviljade koored, liha- ja kalajäätmed, riknenud või vanad toiduained ja muud tahked toidujäätmed tuleb pakkida ajalehte või paber- või biolagunevasse kotti ning viia vastavasse konteinerisse. Kogumiseks ei kõlba vedelikud, nagu toiduõli, kastmed, piim, hapupiim, jogurt jt, samuti suured kondid. Kui köögijäätmete konteinerisse on pandud plast-pudeleid, kilekotte, konservikarpe ja muid mittelagunevaid jäätmeid, tühjendatakse konteiner segaolmejäätmete hinnaga.

Biolagunevaid aiajäätmeid: puulehed, oksarisu ja taimejäänused on võimalik komposteerida oma kinnistul Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjas määratud tingimustel. Samuti võtab biolagunevaid aiajäätmeid vastu Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Rohkem infot http://www.tjt.ee/

Pakendijäätmed

Pakendeid võetakse vastu tasuta. Pakendeid on olmejäätmetes kuni 60%. Nende tagasivõtmist korraldavad kauplused ise või nende ülesandel MTÜ-d Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Eesti Pakendiringlus. Nende kogumiseks ei ole vaja konteinerit tellida. Pakendikonteinerid on paigutatud kas suuremate kaupluste juurde või mujale avalikesse kohtadesse. Eraldi kogutakse paber-pakendeid ja segapakendeid. Kaupa ostes olete selle kauba pakendi hilisema käitlemise eest juba maksnud! Pannes pakendi oma segaolemjäätmete konteinerisse, maksate selle käitlemise eest uuesti.

* Paberpakendi konteinerisse tuleb panna pappkastid ja karbid, paberkotid,pakkepaber, kirjaümbrikud ja muu paber- ning papp-pakend. Pappkastid tuleb servade kohalt lahti lõigata, muidu võtavad need konteineris ülemäära palju ruumi või neid ei ole võimalik üldse konteinerisse paigutada.
* Segapakendi konteinerisse tuleb panna kõik ülejäänud pakendid, nagu kilekotid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, plastnõud ja -karbid, pudelid, klaaspurgid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid, konservi-karbid, piima, jogurti ja mahla kartongpakendid, munaalused, ühekorra joogitopsid ja taldrikud jt.
* Pandipakendi ehk tagatisrahaga koormatud joogitaara saab tagastada kliendisõbralikes kauplustes ning taarapunktides. Pudel või purk peab olema terve ja pandimärk sellel loetav.

Avalike pakendikonteinerite asukohad Kuusalu vallas leiab siit.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Loodusesse sattudes saastavad need keskkonda ja satuvad toiduahelatesse, jõudes nii paratamatult saastajani tagasi. Ohtlikud jäätmed on päevavalguslambid, vanaõlid, patareid ja akud, vanad värvid ja lahustid, ravimid. Neid saab tasuta ära anda Kiiu Jäätmejaamas ning Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatavatel ohtlike jäätmete kogumisringidel kaks korda aastas.

Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed

Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed on vana kodutehnika (külmkapid, telerid, arvutid, köögikombainid, kohvimasinad jne), elektritööriistad, elektri-mänguasjad ning kõik muu, mis töötab elektriga. Eramajapidamiste elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid saab tasuta ära anda Kiiu Jäätmejaamas.

Kasutatud riided jm taaskasutus

Kasutatud riideid jm tekstiiltooteid, samuti mööblit, kodutehnikat, köögi- ja muid tarbeesemeid, mänguasju ja muud sellist, mida te ise enam ei kasuta, kuid kellelegi teisele võivad olla need vajalikud ja kasutuskõlblikud, saab ära anda MTÜ Uuskasutuskeskus kauplustes. Rohkem infot: www.uuskasutus.ee

Kasutatud riideid ja jalatseid saab tasuta ära viia MTÜ Riidepunt konteineritesse, mis asuvad Kuusalu jäätmejaamas Kiius  ning Kuusalu Konsumi juures Kuusalu alevikus. Rohkem infot MTÜ Riidepunkti tegevuse kohta saab nende Facebooki lehelt