Keskkonnaload

 • Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Jurvik OÜ (registrikood 12892771, aadress Sinimäe 4-25, 13816 Tallinn, Harju maakond) (edaspidi ka ettevõte) 03.02.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1009824-3. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba pinnaveevõtuks Valgejõest ning heitvee juhtimiseks Valgejõkke Harju maakonnas Kuusalu vallas Kotka külas Kotka kalakasvatuse kinnistul, eesmärgiga hoida hooajaliselt kala basseinides. Ettevõttel on olnud samaks tegevuseks nüüdseks kehtetu keskkonnaluba nr KL-505480.
  Keskkonnaloa taotlusega nr T-KL/1009824-3 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr menetluse nr M-118643 dokument nr DM-118643-4.

 • Keskkonnaamet võttis menetlusse AS Tariston esitatud keskkonnaloa taotluse. See on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.01.2021 kirja nr DM-114569-1 all. Dokumendiga saab tutvuda SIIN

 • Keskkonnaamet võttis 29.12.2020 menetlusse OÜ Weerec jäätmeloa muutmise taotluse. Dokumendiga saab tutvuda SIIN

 • 19.11.2019: OÜ Magister Morum (registrikood 10618066, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111) esitas taotluse veeloa saamiseks Harjumaal Kuusalu vallas Andineeme külas olemasoleva Andineeme sadama akvatooriumi süvendamiseks ning uue lõunakari rajamiseks. Vee erikasutustööde piirkonnaks on merealal Salmistu lahes, mis piirneb Andineeme väikesadama kinnistuga (katastritunnus 35301:001:0927).

  Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/497.

 • Teade OÜ KÜÜNI FARM kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtust.
  Dokumendiga on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=8836
   
 • Teade osaühingu Hinnu Seafarm kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtust. Dokumendiga on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=11078