• Keskkonnaamet võttis 29.12.2020 menetlusse OÜ Weerec jäätmeloa muutmise taotluse. Dokumendiga saab tutvuda SIIN

  • 19.11.2019: OÜ Magister Morum (registrikood 10618066, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111) esitas taotluse veeloa saamiseks Harjumaal Kuusalu vallas Andineeme külas olemasoleva Andineeme sadama akvatooriumi süvendamiseks ning uue lõunakari rajamiseks. Vee erikasutustööde piirkonnaks on merealal Salmistu lahes, mis piirneb Andineeme väikesadama kinnistuga (katastritunnus 35301:001:0927).

    Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris (https://dhs-adr-kea.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri 14-6/19/497.

  • Teade OÜ KÜÜNI FARM kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtust.
    Dokumendiga on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=8836
     
  • Teade osaühingu Hinnu Seafarm kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtust. Dokumendiga on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=11078