Kiire interneti rajamine Kuusalu vallas

Kokkuvõte kiire interneti infopäevast

Ülevaate kiire interneti rajamisest Kuusalu vallas sai infopäeval 16. märtsil 2023 Kiiu mõisas. Infopäeva kajastava artikli avaldas ajaleht Sõnumitooja https://sonumitooja.ee/infopaev-kiire-interneti-uhenduste-ehitamisest-kuusalu-vallas.

Infopäeval andis ülevaade riigi toetusmeetmetest Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Raigo Iling (MKM esitlus on selle artikli all).

Lairiba esimese etapi raames ehitab Kuusalu vallas kiire interneti juurdepääsuvõrke Enefit Connect OÜ. Märtsi 2023 seisuga on liitumine avatud 690 aadressil: Juminda (33), Kaberla (24), Kiiu (59), Kiiu-Aabla (16), Kolga-Aabla (57), Pudisoo (25), Pärispea (43), Suurpea (169), Soorinna (5), Turbuneeme (52), Uuri (24), Valgejõe (30), Vihasoo (57), Viinistu (91).  Liitunuid oli sama aja seisuga 280 (40%).

2023. aasta jooksul on kavas võimaldada liitumine veel 592 aadressile: Hara (29), Kasispea (58), Kolga (58), Kuusalu (8), Pedaspea (42), Salmistu (240), Vahastu (154). (Enefit Connecti esitlus on ka selle artikli all).

Uuema, kolmanda toetusmeetme abil ehitab Kuusalu alevikus kiire interneti võrku ettevõte Citynet OÜ ja Kuusalu külas Rednet OÜ. Mõlema projekti valmimise tähtaeg on 2024. aasta lõpp, kuid ehitajad plaanivad saada võrgud valmis varem, loodetavasti 2023. aastal. Mõlema projektiga saab juba liituda.

Kogukondliku sidetaristu toetusmeede

Peatselt on käivitumas kogukondliku sidetaristu rajamise toetusmeede. Uues toetusmeetmes saavad toetust taotleda MTÜ või SA, kelle põhikirjaline eesmärk on kohaliku elu arendamine (näiteks külaselts).

Meetmega antakse toetust projektidele, mis loovad juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse vähemalt viiele abikõlblikule aadressiobjektile, mis moodustavad projektiga hõlmatud ühes või mitmes kõrvuti asetsevas asustusüksuses asuvatest abikõlblikest aadressiobjektidest vähemalt 50%. Toetuse maksimaalne suurus ühe aadressi kohta on 10 000 eurot ja projekti kohta on 200 000 eurot. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 300 eurot iga liitumise võimaluse saava aadressiobjekti kohta.

Taotluse koostamiseks tuleb teha olukorra kaardistus, võrgu esialgne skeem ning küsida võrgu projekteerimiseks ja ehituseks hinnapakkumisi. Taotlemine on töömahukas, kuid annab aktiivsele kogukonnale võimaluse saada kiire internet piirkonda, kuhu võrguettevõtted võrke lähiajal ehitada ei plaani. Kogukonnameetme määrusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/104032023003.

Olulised kontaktid

Liitumine Kuusalu alevikus: https://www.citynet.ee/liitumine, lisainfo info@citynet.ee, tel 5686 1634

Liitumine Kuusalu külas: https://www.rednet.ee/kontakt, lisainfo info@rednet.ee, tel 585 8 9321

Liitumine Enefit Connecti rajatava võrguga: https://www.energia.ee/et/era/kiireinternet, lisainfot annab Margus Malv margus.malv@enefit.ee, tel 504 7075

Kuusalu Vallavalitsuses annab infot IT-arendusjuht Peep Abel, peep.abel@kuusalu.ee, tel 521 1793

Kogukondadele lubas võrkude planeerimise ja ehituse juures oma abi pakkuda kuni „võtmed kätte" lahenduseni võrguettevõte Corle OÜ: jaanika.loomus@corle.ee, tel: 5592 2683