Koduõendusteenus

Kuusalu vallas osutab koduõendusteenust Alba Õendusteenused OÜ.
Teenindamine toimub pere- või eriarsti saatekirja alusel.
Täpsem info telefonil 5850 6333.