Koha-aadresside korrastamine

Koha-aadresside korrastamisega tegeleb:

maaregistripidaja
Kairi Rohtmets
kairi.rohtmets@kuusalu.ee