Kriisiinfo

 5. oktoobri 2020 seisuga on Kuusalu vallas kaks positiivse diagnoosiga inimest, kelle käigud ja lähikondsed on võetud terviseameti kontrolli alla. Oleme ettevaatlikud, hoiame ennast ja oma lähedasi!

ÜLDINFO

HARIDUS

  • Koolilõuna toidupakkide jagamine on lõppenud.
  • Kuusalu valla lasteaiad on avatud. Kohatasu taastus alates 18. maist.
  • Kuusalu Kunstide Kool tavatasu taastus 1. septembrist.