Laululapse konkurss

Järgmine laululapse konkurss toimub 14. aprill 2024 Kuusalu rahvamajas.
 

KUUSALU VALLA LAULULAPS 2024 JUHEND

Osaleda võivad kõik Kuusalu valda sissekirjutust omavad lapsed, olenemata sellest, millises üldhariduslikus- või huvikoolis nad õpivad ning millises lasteaias käivad või on kodused lapsed.

Lauluvõistlus on eelvõistluseks Harjumaa Laululaps 2024 võistlusele pääsuks (toimub 3. ja 4. mai Laagri Kultuurikeskuses).

Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad igast vanuserühmast 2 parimat võistluse võitjat.

Vanuserühmad Kuusalu Valla Laululaps kui ka Harjumaa Laululaps võistlusel:

3–4aastased

5–6aastased

7–9aastased

10-12aastased

13-15aastased

16-18aastased (ka 19aastased, kui õpivad veel koolis)

Laulja vanust arvutatakse seisuga 02. mai 2024

Repertuaar:

Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.

Saade:

Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu instrumendi saade. Lubatud on kuni 3 taustalauljat. Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja nende täitmisel tuleb arvestada kohapealsete võimalustega.

Proovid:

Solistide lavaproovid toimuvad võistluspäeval, enne konkurssi. Täpsem ajakava selgub pärast registreerimise lõppu.

Hindamine:

Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.

Hindamisele lähevad:

  • musikaalsus
  • selge diktsioon
  • elementaarne laulutehnika
  • individuaalsed hääle omadused
  • terviklik interpretatsioon

Hindamine toimub 10-palli süsteemis (kui žürii ei otsusta teisiti).

Žürii kutsub kokku „Kuusalu Valla Laululaps 2024"  korraldustoimkond.

Žüriil on õigus jätta väljaandmata vanuserühma esimest, teist või kolmandat preemiat vastava tasemega lauljate puudumisel.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

REGISTREERIMINE TOIMUB kuni 8. aprillini 2024

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult e-posti teel (täita juuresolev ankeet).

Kuusalu valla laululaps 2024 ankeet.