Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Kuusalu valla elaniku surma korral tema matuse korraldajale avalduse alusel.

Toetuse suurus on 350 eurot.

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Avage matusetoetuse e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-postile laekub kinnituskiri.

 


 

Avaldus DOC-formaadis:

Matusetoetus