Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetamine 2020. aastal

Alates 2019. aastast toetatakse Kuusalu vallas noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku huvitegevust. Taotleda saavad noored vanuses 13-19 aastat.
Projektid peavad olema seotud Kuusalu vallaga. Projekti koostamisel ja läbiviimisel peab noor leidma täisealise mentori. Tegevused tuleb läbi viia 2020. aasta jooksul. 
Taotlusvooru kogusumma on 2000 eurot.
Taotlusi ootame kuni 05.10.2020.
 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotluse e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  

Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormile lisage eelnevalt nimetatud dokumendid. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Viide:


 

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi saab Kuusalu noortekeskusest.  

Info ja küsimused: krista.allik@kuusalu.ee.