AMETIISIKUTE PALGAANDMED
 

Alates 2015. aastast avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Varasemad andmed:

Vallavalitsuse ametnike põhipalk 1. aprill 2018 (PDF)

Vallavalitsuse ametnike põhipalk 1. aprill 2017 (PDF)

Vallavalitsuse ametnike põhipalk 1. aprill 2016 (PDF)

Vallavalitsuse ametnike põhipalk 1. aprill 2015 (PDF)

Vallavalitsus 2013 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2012 (PDF)
Vallavolikogu 2012 (PDF)
Vallavalitsus 2012 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2011 (PDF)
Vallavolikogu 2011 (PDF)
Vallavalitsus 2011 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2010 (PDF)
Vallavolikogu 2010 (PDF)
Vallavalitsus 2010 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2009 (PDF)
Vallavolikogu 2009 (PDF)
Vallavalitsus 2009 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2008 (PDF)
Vallavolikogu 2008 
Vallavalitsus 2008

Kuusalu Soojus OÜ juhatuse palgaandmed 2007 
Vallavolikogu 2007 
Vallavalitsus 2007

Vallavolikogu 2006 
Vallavalitsus 2006

Vallavolikogu 2005 
Vallavalitsus 2005

Loksa vallavalitsuse ametiisikute palgad 2005 (PDF)
Loksa volikogu liikmete tasu 2005 (ZIP, 80 KB)

Vallavolikogu 2004 (Excel)
Vallavalitsus 2004 (Excel)

Vallavolikogu 2003 (PDF)
Vallavalitsus 2003 (PDF)

Vallavolikogu 2002 (PDF)
Vallavalitsus 2002 (PDF)