AMETIISIKUTE PALGAANDMED
 

Alates 2015. aastast avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.