Planeeringute teated 2017

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sadama tee 6 kinnistu...

Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sadama tee 6 kinnistu...

Kuusalu Vallavalitsuse 28.09.2017 korraldusega nr 476 võeti vastu Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 28,93 ha suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega...

Võeti vastu Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneering

Kuusalu Vallavalitsuse 28.09.2017 korraldusega nr 476 võeti vastu Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 28,93 ha suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega...

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 50 kehtestati Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek jagada Kadakakraavi kinnistu...

Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 50 kehtestati Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek jagada Kadakakraavi kinnistu...

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 49 kehtestati Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m 2 suuruse kinnistu jagamine...

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 49 kehtestati Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m 2 suuruse kinnistu jagamine...

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 48 kehtestati Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine kolmeks krundiks,...

Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 48 kehtestati Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine kolmeks krundiks,...

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 47 kehtestati Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud kinnistule täiendava ehitusõiguse...

Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 47 kehtestati Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud kinnistule täiendava ehitusõiguse...

Kuusalu Vallavalitsuse 30.03.2017 korraldusega nr 171 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6....

Salmistu küla Pedassaare tee 86 detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 30.03.2017 korraldusega nr 171 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6....

  Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega nr 660 algatatud Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 30....

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

  Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega nr 660 algatatud Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 30....

Kuusalu Vallavalitsuse 29.06.2017 korraldusega nr 345 võeti vastu Kaberla küla Remmeli kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks   ...

Kaberla küla Remmeli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 29.06.2017 korraldusega nr 345 võeti vastu Kaberla küla Remmeli kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks   ...

Kuusalu vallavalitsuse 29.06.2017 korraldusega nr 344 võeti vastu Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kruntide piiride muutmine ja kinnistute...

Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu vallavalitsuse 29.06.2017 korraldusega nr 344 võeti vastu Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kruntide piiride muutmine ja kinnistute...

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 41 kehtestati Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek...

Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 41 kehtestati Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek...

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 40 kehtestati Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on tootmis- ja...

Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 40 kehtestati Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on tootmis- ja...

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 39 kehtestati Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2,09 ha suuruse hoonestamata,...

Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 39 kehtestati Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2,09 ha suuruse hoonestamata,...

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 38 kehtestati Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 3,98 ha suuruse hoonestamata, maatulundusmaa...

Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 38 kehtestati Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 3,98 ha suuruse hoonestamata, maatulundusmaa...

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 37 kehtestati Rummu küla Kase kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,5 ha suurusele kinnistule elamumaa...

Rummu küla Kase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 37 kehtestati Rummu küla Kase kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,5 ha suurusele kinnistule elamumaa...

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 36 kehtestati Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek...

Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 36 kehtestati Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 314 algatati Valkla küla Kaldametsa kinnistu (35291:001:1060) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk...

Valkla küla Kaldametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 314 algatati Valkla küla Kaldametsa kinnistu (35291:001:1060) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 315 algatati Pedaspea küla Randla kinnistu (42301:002:0319) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Keskkonnamõju strateegilist hindamist...

Pedaspea küla Randla kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 315 algatati Pedaspea küla Randla kinnistu (42301:002:0319) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Keskkonnamõju strateegilist hindamist...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 646 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 5....

Salmistu küla Pedassaare tee 85 detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 646 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 5....

Kuusalu Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 279 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu (35201:009:0580) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu...

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 279 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu (35201:009:0580) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu...