Planeeringute teated

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Kuusalu Vallavalitsuse 18. juuni 2020 korraldusega nr 388 võeti vastu Kaberla küla Kärnali (35201:001:0646), Vana-Kärnali (35201:001:0301) ja Uue-Kärnali (35201:001:0299) kinnistute...

Kaberla küla Kärnali, Vana-Kärnali ja Uue-Kärnali kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 18. juuni 2020 korraldusega nr 388 võeti vastu Kaberla küla Kärnali (35201:001:0646), Vana-Kärnali (35201:001:0301) ja Uue-Kärnali (35201:001:0299) kinnistute...

Kuusalu Vallavalitsuse 11. juuni 2020 korraldusega nr 361 võeti vastu Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) kinnistute detailplaneering ja avalikustati...

Uuri küla Raudsilla ja Taga-Raudsilla kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11. juuni 2020 korraldusega nr 361 võeti vastu Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) kinnistute detailplaneering ja avalikustati...

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 otsusega nr 16 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneeringu algatamine,...

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „ Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 otsusega nr 16 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneeringu algatamine,...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 18.juuni 2020 otsusega nr 389 kehtestati Kuusalu küla Koobaste kinnistu (35201:002:0026) ja selle lähiala detailplaneering.   ...

Kuusalu küla Koobaste kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 18.juuni 2020 otsusega nr 389 kehtestati Kuusalu küla Koobaste kinnistu (35201:002:0026) ja selle lähiala detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 21 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine,...

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 21 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsuse nr 33 „Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine,...

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 15 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 40 „Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine,...

Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 40 „Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 15 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 40 „Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine,...

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 17 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39, millega algatati Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneering. ...

Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39 „Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavolikogu tunnistas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 17 kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39, millega algatati Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneering. ...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 19 Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu (42301:002:1140) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 10.juuni 2020 aasta otsusega nr 19 Kolgaküla küla Metsakolli kinnistu (42301:002:1140) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.juuni 2020 aasta korraldusega nr 360 Sõitme küla Tammekangru kinnistu (35201:002:0795) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Sõitme küla Tammekangru kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.juuni 2020 aasta korraldusega nr 360 Sõitme küla Tammekangru kinnistu (35201:002:0795) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.juuni 2020 aasta korraldusega nr 362 Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.juuni 2020 aasta korraldusega nr 362 Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 04.juuni 2020 otsusega nr 337 kehtestati Valkla küla Olde kinnistu (35201:001:0440) detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse...

Valkla küla Olde kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 04.juuni 2020 otsusega nr 337 kehtestati Valkla küla Olde kinnistu (35201:001:0440) detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse...

Kuusalu Vallavalitsuse 06.detsembri 2019 aasta korraldusega nr 812 algatatud Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 01.juulil...

Kuusalu aleviku Soodla tee 5 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 06.detsembri 2019 aasta korraldusega nr 812 algatatud Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 01.juulil...

Kuusalu Vallavalitsuse 06.detsembri 2019 aasta korraldusega nr 811 algatatud Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneeringu  eskiisi avalik arutelu toimub...

Kiiu aleviku Töökoja põik 3 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 06.detsembri 2019 aasta korraldusega nr 811 algatatud Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneeringu  eskiisi avalik arutelu toimub...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.oktoobri 2017 aasta korraldusega nr 541 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu  eskiisi avalik arutelu toimub...

Salmistu küla Pedassaare tee 131 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 27.oktoobri 2017 aasta korraldusega nr 541 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu (35201:009:0008) detailplaneeringu  eskiisi avalik arutelu toimub...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.mai 2020 otsusega nr 323 kehtestati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu (35201:003:0093) detailplaneering.   ...

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.mai 2020 otsusega nr 323 kehtestati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu (35201:003:0093) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.mai 2020 otsusega nr 324 kehtestati Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneering.   Kivimäe niit kinnistu asub...

Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.mai 2020 otsusega nr 324 kehtestati Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneering.   Kivimäe niit kinnistu asub...

Kuusalu  vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega  nr 335 algatati Valkla  küla  Lipsu kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Huvitatud  isik  taotles...

Kuusalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 335 „Valkla küla Lipsu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu  vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega  nr 335 algatati Valkla  küla  Lipsu kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Huvitatud  isik  taotles...

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega   nr 644 algatati Tapurla   küla   Loksa metskond 9 maaüksusele detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne....
Kuusalu  vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega  nr 658 algatati Salmistu küla Liiva  ja Tammekivi innistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Mõlemat ...

Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korralduse nr 658 „Salmistu küla Liiva ja Tammekivi kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu  vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega  nr 658 algatati Salmistu küla Liiva  ja Tammekivi innistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Mõlemat ...