Planeeringute teated

Kuusalu Vallavalitsuse 08.oktoobri 2020 korraldusega nr 629 algatatud Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 08.oktoobri 2020 korraldusega nr 629 algatatud Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.novembril 2020 aastal korraldusega nr 709 Vahastu küla Uuekuusiku (35203:001:0295) ja Vanakuusiku (35203:001:0191) kinnistute detailplaneeringu ning kinnitas...

Vahastu küla Uuekuusiku ja Vanakuusiku kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.novembril 2020 aastal korraldusega nr 709 Vahastu küla Uuekuusiku (35203:001:0295) ja Vanakuusiku (35203:001:0191) kinnistute detailplaneeringu ning kinnitas...

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avaliku arutelu tulemused

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Kuusalu Vallavolikogu 08.oktoobril 2019 korraldusega nr 57 algatatud Vahastu küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0014) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Vahastu küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavolikogu 08.oktoobril 2019 korraldusega nr 57 algatatud Vahastu küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0014) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Kuusalu Vallavolikogu 07.oktoobri 2020 otsusega nr 47 võeti vastu Kaberla küla Mikle (35201:001:0064) ja Välja (35201:001:0320)  kinnistute detailplaneering ning avalikustati...

Kaberla küla Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavolikogu 07.oktoobri 2020 otsusega nr 47 võeti vastu Kaberla küla Mikle (35201:001:0064) ja Välja (35201:001:0320)  kinnistute detailplaneering ning avalikustati...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 05.novembril 2020 aastal korraldusega nr 689 Leesi küla Suigu-Jüri kinnistu (42301:001:0606) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Taotlusega...

Leesi küla Suigu-Jüri kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 05.novembril 2020 aastal korraldusega nr 689 Leesi küla Suigu-Jüri kinnistu (42301:001:0606) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Taotlusega...

Kuusalu Vallavolikogu teatab, et 04.novembri 2020 otsusega nr 50 kehtestati Pärispea küla Lääne kinnistu (42301:003:0162) detailplaneering. Planeeritav ala asub Lahemaa Rahvuspargi...

Pärispea küla Lääne kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu teatab, et 04.novembri 2020 otsusega nr 50 kehtestati Pärispea küla Lääne kinnistu (42301:003:0162) detailplaneering. Planeeritav ala asub Lahemaa Rahvuspargi...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 659 Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 659 Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 07.oktoobril 2020 aastal otsusega nr 46 Salmistu küla Külaserva (35201:002:0045), Segametsa (35201:002:0136) ning Ilo (35201:002:0203) kinnistute...

Salmistu küla Külaserva, Segametsa ning Ilo kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 07.oktoobril 2020 aastal otsusega nr 46 Salmistu küla Külaserva (35201:002:0045), Segametsa (35201:002:0136) ning Ilo (35201:002:0203) kinnistute...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 629 Viinistu küla Lassi (42301:003:0667) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 629 Viinistu küla Lassi (42301:003:0667) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 628 Kuusalu aleviku Soodla tee 3 kinnistu (35201:004:0029) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu alevik Soodla tee 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande koostamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 628 Kuusalu aleviku Soodla tee 3 kinnistu (35201:004:0029) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 24.oktoobri 2019 aastal korraldusega nr 686 algatatud Põhja küla Merikadaka    kinnistu     (35201:002:0213)    detailplaneeringu eskiisi...

Põhja küla Merikadaka kinnistu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 24.oktoobri 2019 aastal korraldusega nr 686 algatatud Põhja küla Merikadaka    kinnistu     (35201:002:0213)    detailplaneeringu eskiisi...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 607 Salmistu küla Kuru tee 9 (35301:001:0337), Kuru tee 11 (35201:001:0338) Kuru tee 13 (35201:001:0339) ja Kuru tee 15...

Salmistu küla Kuru tee 9, 11, 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 607 Salmistu küla Kuru tee 9 (35301:001:0337), Kuru tee 11 (35201:001:0338) Kuru tee 13 (35201:001:0339) ja Kuru tee 15...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 608 Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu (35201:003:0226) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 608 Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu (35201:003:0226) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2019 korraldusega nr 474 algatatud Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Kahala küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2019 korraldusega nr 474 algatatud Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 198 algatatud Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 198 algatatud Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 569 kehtestati Tapurla küla Toomelahe kinnistu (42301:001:0784) detailplaneering.   ...

Tapurla küla Toomelahe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 569 kehtestati Tapurla küla Toomelahe kinnistu (42301:001:0784) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 568 kehtestati Kahala küla Jaama kinnistu (35203:003:0532) detailplaneering.   Detailp...

Kahala küla Jaama kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 568 kehtestati Kahala küla Jaama kinnistu (35203:003:0532) detailplaneering.   Detailp...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 16.septembril 2020 aastal korraldusega nr 43 Hara küla Viki kinnistu (42301:002:0141), Lauri kinnistu (42301:002:0569), Lauri-Kalda kinnistu (42301:002:0496),...

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 16.septembril 2020 aastal korraldusega nr 43 Hara küla Viki kinnistu (42301:002:0141), Lauri kinnistu (42301:002:0569), Lauri-Kalda kinnistu (42301:002:0496),...

Kuusalu Vallavalitsuse 11.juunil 2020 aastal korraldusega nr 362 algatatud Kuusalu aleviku  Kangru tn 5   (35301:001:0700) kinnistu  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu...

Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 11.juunil 2020 aastal korraldusega nr 362 algatatud Kuusalu aleviku  Kangru tn 5   (35301:001:0700) kinnistu  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu...