Planeeringute teated

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 26.märtsi 2020 otsusega nr 217 kehtestati Salmistu küla Lepiku kinnistu (35201:002:0710) detailplaneering. Detailplaneeringuga on ette nähtud Lepiku...

Salmistu küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 26.märtsi 2020 otsusega nr 217 kehtestati Salmistu küla Lepiku kinnistu (35201:002:0710) detailplaneering. Detailplaneeringuga on ette nähtud Lepiku...

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 199 võeti vastu Pedaspea küla Randla kinnistu (42301:002:0319) detailplaneering.   Randla kinnistu on moodustatud Loksa...

Pedaspea küla Randla kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 199 võeti vastu Pedaspea küla Randla kinnistu (42301:002:0319) detailplaneering.   Randla kinnistu on moodustatud Loksa...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.märtsi 2020 aasta korraldusega nr 198 Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   Tamme...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.märtsi 2020 aasta korraldusega nr 198 Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   Tamme...

Kuusalu Vallavalitsuse 13.veebruari 2020 korraldusega nr 131 võeti vastu Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute (35201:002:1037; 35201:002:1038) detailplaneering.   ...

Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 13.veebruari 2020 korraldusega nr 131 võeti vastu Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute (35201:002:1037; 35201:002:1038) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 197 võeti vastu Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu (35201:002:1130) detailplaneering.   Detailplaneeringuga...

Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 197 võeti vastu Mäepea küla Paali-Jaani kinnistu (35201:002:1130) detailplaneering.   Detailplaneeringuga...

Kuusalu Vallavalitsuse 12.märtsi 2020 korraldusega nr 190 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190) detailplaneering.   Planeeritav kinnistu asub...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 12.märtsi 2020 korraldusega nr 190 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190) detailplaneering.   Planeeritav kinnistu asub...

Kuusalu Vallavalitsuse 19.septembri 2019 aasta korraldusega nr 619 algatatud Põhja küla Kadaka-Nõlva kinnistu (35201:002:0216) ja Meresiiliku tee 1 (35301:001:0933) detailplaneeringu   ...

Põhja küla Kadaka-Nõlva ja Meresiiliku tee 1 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 19.septembri 2019 aasta korraldusega nr 619 algatatud Põhja küla Kadaka-Nõlva kinnistu (35201:002:0216) ja Meresiiliku tee 1 (35301:001:0933) detailplaneeringu   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 07.novembri 2019 aasta korraldusega nr 733 algatatud Kahala küla Jaama kinnistu (35203:003:0532) detailplaneeringu eskiisi avalikku arutelu Kuusalu vallamajas...

Kahala küla Jaama kinnistu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 07.novembri 2019 aasta korraldusega nr 733 algatatud Kahala küla Jaama kinnistu (35203:003:0532) detailplaneeringu eskiisi avalikku arutelu Kuusalu vallamajas...

Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korraldusega nr 769 „Kiiu aleviku, Veski tn 1 kinnistu (35201:003:0750) detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine" algatati Kiiu aleviku...

Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korralduse nr 769 "Kiiu aleviku, Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korraldusega nr 769 „Kiiu aleviku, Veski tn 1 kinnistu (35201:003:0750) detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine" algatati Kiiu aleviku...

Kuusalu Vallavalitsuse 31.03.2016 korraldusega nr 166 „Soorinna küla, Jõeveere kinnistu (35203:001:0352) detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine" algatati ...

Kuusalu Vallavalitsuse 31.03.2016 korralduse nr 166 "Soorinna küla Jõeveere kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Kuusalu Vallavalitsuse 31.03.2016 korraldusega nr 166 „Soorinna küla, Jõeveere kinnistu (35203:001:0352) detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine" algatati ...

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2019 aasta korraldusega nr 664 algatatud Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute (35201:003:0433; 35201:003:0039) detailplaneeringu eskiisi kordus avalik arutelu...

Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi kordus avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2019 aasta korraldusega nr 664 algatatud Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute (35201:003:0433; 35201:003:0039) detailplaneeringu eskiisi kordus avalik arutelu...

Kuusalu Vallavalitsuse 24.10.2019 korraldusega nr 685 algatatud Loksa küla Saare kinnistu (42301:004:0315) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu vallamaja II korrusel ...

Loksa küla Saare kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 24.10.2019 korraldusega nr 685 algatatud Loksa küla Saare kinnistu (42301:004:0315) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu vallamaja II korrusel ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.veebruari 2020 aasta korraldusega nr 105 Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu detailplaneeringu algatamine ja eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.veebruari 2020 aasta korraldusega nr 105 Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 30.jaanuari 2020 otsusega nr 83 kehtestati Salmistu küla Rannakuru kinnistu (35301:001:0349) detailplaneering.   Rannakuru kinnistu on moodustatud...

Salmistu küla Rannakuru kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsuse 30.jaanuari 2020 otsusega nr 83 kehtestati Salmistu küla Rannakuru kinnistu (35301:001:0349) detailplaneering.   Rannakuru kinnistu on moodustatud...

Kuusalu Vallavalitsuse 22.jaanuari 2020 otsusega nr 53 kehtestati Mäepea küla Kadaka kinnistu (35301:001:0557) detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärgiks on 8445 m 2 ...

Mäepea küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsuse 22.jaanuari 2020 otsusega nr 53 kehtestati Mäepea küla Kadaka kinnistu (35301:001:0557) detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärgiks on 8445 m 2 ...

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2019 aasta korraldusega nr 664 algatatud Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute (35201:003:0433; 35201:003:0039) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub...

Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2019 aasta korraldusega nr 664 algatatud Kiiu aleviku Kruusimäe kinnistute (35201:003:0433; 35201:003:0039) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub...

Kuusalu vallavalitsuse 07.01.2016 korraldusega nr 1 on algatatud Kasispea küla Madiksepõllu kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju...

Kuusalu Vallavalitsuse 07.01.2016 korralduse nr 1 "Kasispea küla Madiksepõllu kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine

Kuusalu vallavalitsuse 07.01.2016 korraldusega nr 1 on algatatud Kasispea küla Madiksepõllu kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju...

Kuusalu Vallavalitsuse 14.märtsi 2019 aasta korraldusega nr 212 algatatud Tapurla küla Uue-Andi kinnistu (42301:001:0763) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 22.jaanuaril kell...

Tapurla küla Uue-Andi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 14.märtsi 2019 aasta korraldusega nr 212 algatatud Tapurla küla Uue-Andi kinnistu (42301:001:0763) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 22.jaanuaril kell...

Kuusalu Vallavalitsuse 18.detsembri 2019 korraldusega nr 858 võeti vastu Kiiu aleviku Lääne kinnistu (35201:003:0112) detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018...

Kiiu aleviku Lääne kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 18.detsembri 2019 korraldusega nr 858 võeti vastu Kiiu aleviku Lääne kinnistu (35201:003:0112) detailplaneering.   Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018...

Kuusalu Vallavalitsuse 18.detsembri 2019 otsusega nr 859 kehtestati Valkla küla Männituka (35201:001:0506) ja Kivinurme (35201:001:0021) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on lisaks...

Valkla küla Männituka ja Kivinurme kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsuse 18.detsembri 2019 otsusega nr 859 kehtestati Valkla küla Männituka (35201:001:0506) ja Kivinurme (35201:001:0021) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on lisaks...