Planeeringute teated 2021

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.mail 2021 korraldusega nr 279 Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistu (35201:005:0220) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 06.mail 2021 korraldusega nr 279 Valkla küla Mutionu ühistu 24 kinnistu (35201:005:0220) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 757 Kõnnu küla Kooli kinnistu (42301:005:0134) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kõnnu küla Kooli kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 757 Kõnnu küla Kooli kinnistu (42301:005:0134) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 756 Salmistu küla Tanska kinnistu (35201:002:0111) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Salmistu küla Tanska kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 25.novembril 2021 aastal korraldusega nr 756 Salmistu küla Tanska kinnistu (35201:002:0111) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 korraldusega nr 521 Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu (35201:003:1180) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 korraldusega nr 521 Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu (35201:003:1180) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 718 Pudisoo küla Kaldaaluse kinnistu (35203:001:0416) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande . ...

Pudisoo küla Kaldaaluse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 718 Pudisoo küla Kaldaaluse kinnistu (35203:001:0416) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande . ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 719 Salmistu küla Pedassaare tee 119 kinnistu (35201:009:0410) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Salmistu küla Pedassaare tee 119 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 11.novembril 2021 aastal korraldusega nr 719 Salmistu küla Pedassaare tee 119 kinnistu (35201:009:0410) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 02.septembril 2021 korraldusega nr 569 Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu (35301:001:0914) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 02.septembril 2021 korraldusega nr 569 Valkla küla Jõesuu tee 7 kinnistu (35301:001:0914) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 28.oktoobri 2021 korraldusega nr 687   võeti vastu Hara küla Viki (42301:002:0141), Lauri (42301:002:0569), Lauri-Kalda (42301:002:0496),...

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 28.oktoobri 2021 korraldusega nr 687   võeti vastu Hara küla Viki (42301:002:0141), Lauri (42301:002:0569), Lauri-Kalda (42301:002:0496),...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 20.oktoobril 2021 korraldusega nr 671 kehtestati Kuusalu küla Paekalda kinnistu (35201:002:0808) detailplaneering.   ...

Kuusalu küla Paekalda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 20.oktoobril 2021 korraldusega nr 671 kehtestati Kuusalu küla Paekalda kinnistu (35201:002:0808) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 14.oktoobril 2021 korraldusega nr 656 kehtestati Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneering.   ...

Kupu küla Raja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 14.oktoobril 2021 korraldusega nr 656 kehtestati Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneering.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 657   võeti vastu Vahastu küla Kadaka ühistu 7 (35204:010:0050) kinnistu detailplaneering. ...

Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 657   võeti vastu Vahastu küla Kadaka ühistu 7 (35204:010:0050) kinnistu detailplaneering. ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 654   võeti vastu Salmistu küla Klaukse-Aasa (katastritunnus 35201:002:0049) ja Rannakivi...

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Rannakivi kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 654   võeti vastu Salmistu küla Klaukse-Aasa (katastritunnus 35201:002:0049) ja Rannakivi...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 655   võeti vastu Andineeme küla Vainu (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute...

Andineeme küla Vainu ja Taneli kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 14.oktoobri 2021 korraldusega nr 655   võeti vastu Andineeme küla Vainu (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute...

Alates 01.07.2015.a jõustunud planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tuleb teha detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel...

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsuse nr 56 „ Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine

Alates 01.07.2015.a jõustunud planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tuleb teha detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 30.septembril 2021 aastal korraldusega nr 635 Allika küla Tuleviku kinnistu (35201:002:0887)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Allika küla Tuleviku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 30.septembril 2021 aastal korraldusega nr 635 Allika küla Tuleviku kinnistu (35201:002:0887)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 30.septembril 2021 aastal korraldusega nr 636 Uuri küla Miku kinnistu (35301:001:0048)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Uuri küla Miku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 30.septembril 2021 aastal korraldusega nr 636 Uuri küla Miku kinnistu (35301:001:0048)  detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu algatas 27.septembril 2021 aastal otsusega nr 32 Valkla küla Kuldnoka kinnistu (35201:001:0625) ja Pargi põik 2a kinnistu (35201:001:0624)...

Valkla küla Kuldnoka ja Pargi põik 2a kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu algatas 27.septembril 2021 aastal otsusega nr 32 Valkla küla Kuldnoka kinnistu (35201:001:0625) ja Pargi põik 2a kinnistu (35201:001:0624)...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu algatas 27.septembril 2021 aastal otsusega nr 33 Vihasoo küla Hansulauda kinnistu (42301:004:0236) detailplaneeringu ja kinnitas...

Vihasoo küla Hansulauda kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu Vallavolikogu algatas 27.septembril 2021 aastal otsusega nr 33 Vihasoo küla Hansulauda kinnistu (42301:004:0236) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.juulil 2021 korraldusega nr 440 Kuusalu alevik Lepa tn 2 (35201:004:0480) ja Pihlaka tn 3 kinnistu (35301:001:0496) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu alevik Lepa tn 2 ja Pihlaka tn 3 kinnistute eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.juulil 2021 korraldusega nr 440 Kuusalu alevik Lepa tn 2 (35201:004:0480) ja Pihlaka tn 3 kinnistu (35301:001:0496) detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 23.septembril 2021 aastal korraldusega nr 606 Andineeme küla Sooääre kinnistu (35301:001:0445) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Andineeme küla Sooääre kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 23.septembril 2021 aastal korraldusega nr 606 Andineeme küla Sooääre kinnistu (35301:001:0445) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...