Planeeringute teated 2021

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 06.mail 2021 aastal korraldusega nr 279 Valkla küla Mutionu 24 kinnistu (35201:005:0220) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Valkla küla Mutionu 24 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 06.mail 2021 aastal korraldusega nr 279 Valkla küla Mutionu 24 kinnistu (35201:005:0220) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 06.mail 2021 aastal korraldusega nr 278 Salmistu küla Kuru tee 14 kinnistu (35301:001:0349) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  ...

Salmistu küla Kuru tee 14 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 06.mail 2021 aastal korraldusega nr 278 Salmistu küla Kuru tee 14 kinnistu (35301:001:0349) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 29.aprillil 2021 aastal korraldusega nr 260 Kiiu aleviku Ülekraavi kinnistu (35301:001:1099) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kiiu aleviku Ülekraavi kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 29.aprillil 2021 aastal korraldusega nr 260 Kiiu aleviku Ülekraavi kinnistu (35301:001:1099) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 22.aprillil 2021 korraldusega nr 252 kehtestati Vahastu küla Tamme ühistu 13 kinnistu (35204:002:0130) detailplaneering.   ...

Vahastu küla Tamme ühistu 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 22.aprillil 2021 korraldusega nr 252 kehtestati Vahastu küla Tamme ühistu 13 kinnistu (35204:002:0130) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 22.aprillil 2021 korraldusega nr 254 kehtestati Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.   Planeeritaval...

Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 22.aprillil 2021 korraldusega nr 254 kehtestati Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.   Planeeritaval...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.märtsil 2021 aastal korraldusega nr 149 Kuusalu küla Paekalda kinnistu (35201:002:0808) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu küla Paekalda kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.märtsil 2021 aastal korraldusega nr 149 Kuusalu küla Paekalda kinnistu (35201:002:0808) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.  Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 15.aprillil 2021 korraldusega nr 239 Juminda küla Kadaka (42301:001:0339) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   4848 m 2 ...

Juminda küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et algatas 15.aprillil 2021 korraldusega nr 239 Juminda küla Kadaka (42301:001:0339) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   4848 m 2 ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 15.aprilli 2021 korraldusega nr 237 võeti vastu Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667 ) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 15.aprilli 2021 korraldusega nr 237 võeti vastu Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667 ) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 523 Vahastu küla Kadaka ühistu 7 k innistu (35204:010:0050) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Vahastu ühistu Kadaka ühistu 7 eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 523 Vahastu küla Kadaka ühistu 7 k innistu (35204:010:0050) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Kuusalu Vallavalitsus algatas 15.aprillil 2021 aastal korraldusega nr 238 Tapurla küla Launeeme  kinnistu (42301:001:0005) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja mittealgatas...

Tapurla küla Launeeme kinnistu detailplaneeringu algatamine ja eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus algatas 15.aprillil 2021 aastal korraldusega nr 238 Tapurla küla Launeeme  kinnistu (42301:001:0005) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja mittealgatas...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 18.märtsi 2021 korraldusega nr 174 võeti vastu Kuusalu aleviku Kangru 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kuusalu aleviku Kangru 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 18.märtsi 2021 korraldusega nr 174 võeti vastu Kuusalu aleviku Kangru 5 kinnistu (35301:001:0700) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 11.märtsil 2021 korraldusega nr 149 Kuusalu küla Paekalda (35201:002:0808) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu küla Paekalda kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 11.märtsil 2021 korraldusega nr 149 Kuusalu küla Paekalda (35201:002:0808) kinnistu detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 11.märtsil 2021 korraldusega nr 148 Kuusalu aleviku Kuusalu tee 15 kinnistu (35201:004:0830) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu aleviku Kuusalu tee 15 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab , et algatas 11.märtsil 2021 korraldusega nr 148 Kuusalu aleviku Kuusalu tee 15 kinnistu (35201:004:0830) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 04.märtsil 2021 korraldusega nr 133 Valkla küla Lepikumetsa (35201:001:0096) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. ...

Valkla küla Lepikumetsa detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 04.märtsil 2021 korraldusega nr 133 Valkla küla Lepikumetsa (35201:001:0096) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 124 Viinistu küla Lõo (42301:003:0372) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Viinistu küla Lõo kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 124 Viinistu küla Lõo (42301:003:0372) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Kuusalu Vallavalitsuse 22.oktoobri 2020 aastal korraldusega nr 659 algatatud Kuusalu  aleviku Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) detailplaneeringu  eskiismaterjalid on...

Kuusalu aleviku Rahu tn 4 eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 22.oktoobri 2020 aastal korraldusega nr 659 algatatud Kuusalu  aleviku Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) detailplaneeringu  eskiismaterjalid on...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 119 kehtestati Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneering. ...

Kahala küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 119 kehtestati Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneering. ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 120 kehtestati Uuri küla Iisaka kinnistu (35301:001:0068) detailplaneering.   ...

Uuri küla Iisaka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 120 kehtestati Uuri küla Iisaka kinnistu (35301:001:0068) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 121 kehtestati Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.   ...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 121 kehtestati Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 122 kehtestati Kaberla küla Kärnali (35201:001:0646), Vana-Kärnali (35201:001:0301) ja Uue-Kärnali (35201:001:0299)...

Kaberla küla Kärnali, Vana-Kärnali ja Uue-Kärnali kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 25.veebruaril 2021 korraldusega nr 122 kehtestati Kaberla küla Kärnali (35201:001:0646), Vana-Kärnali (35201:001:0301) ja Uue-Kärnali (35201:001:0299)...