Planeeringute teated 2020

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 23.detsembril 2020 korraldusega nr 812 Vahastu küla Männi ühistu 11 kinnistu (35204:006:0110) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Vahastu küla Männi ühistu 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 23.detsembril 2020 korraldusega nr 812 Vahastu küla Männi ühistu 11 kinnistu (35204:006:0110) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande....

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 782 võeti vastu Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneering.   ...

Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 782 võeti vastu Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneering.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 781 võeti vastu Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu (35201:004:0220) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 17.detsembri 2020 korraldusega nr 781 võeti vastu Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu (35201:004:0220) detailplaneering.   Detailplaneeringu...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 17.detsembril 2020 korraldusega nr 783 Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kupu küla Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 17.detsembril 2020 korraldusega nr 783 Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavolikogu 16.septembri 2020 aastal otsusega nr 43 algatatud  Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri  ja Liisa kinnistute ja nende lähiala detail planeeringu  ...

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavolikogu 16.septembri 2020 aastal otsusega nr 43 algatatud  Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri  ja Liisa kinnistute ja nende lähiala detail planeeringu  ...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 10.detsembri 2020 korraldusega nr 752 Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu (35301:001:1637) detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ning...

Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 10.detsembri 2020 korraldusega nr 752 Muuksi küla Käsperi-Hansu kinnistu (35301:001:1637) detailplaneeringu, kinnitati lähteülesanne ning...

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et Kuusalu Vallavolikogu 09.detsembri 2020 otsusega nr 55 algatati Vihasoo küla Jõekalda kinnistu (42301:004:0409) detailplaneering, kinnitati lähteülesanne...

Vihasoo küla Jõekalda kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et Kuusalu Vallavolikogu 09.detsembri 2020 otsusega nr 55 algatati Vihasoo küla Jõekalda kinnistu (42301:004:0409) detailplaneering, kinnitati lähteülesanne...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 750 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneering.   ...

Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 750 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 69 kinnistu (35201:009:0610) detailplaneering.   ...

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 751 võeti vastu Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.   ...

Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Anname teada, et Kuusalu Vallavalitsuse 10.detsembri 2020 korraldusega nr 751 võeti vastu Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 519 algatatud Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalid on...

Andineeme küla Vaino ja Taneli kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 519 algatatud Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute detailplaneeringu eskiismaterjalid on...

Kuusalu Vallavalitsuse 08.oktoobri 2020 korraldusega nr 629 algatatud Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu eskiismaterjalide tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 08.oktoobri 2020 korraldusega nr 629 algatatud Viinistu küla Lassi kinnistu (42301:003:0667) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.novembril 2020 aastal korraldusega nr 709 Vahastu küla Uuekuusiku (35203:001:0295) ja Vanakuusiku (35203:001:0191) kinnistute detailplaneeringu ning kinnitas...

Vahastu küla Uuekuusiku ja Vanakuusiku kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 19.novembril 2020 aastal korraldusega nr 709 Vahastu küla Uuekuusiku (35203:001:0295) ja Vanakuusiku (35203:001:0191) kinnistute detailplaneeringu ning kinnitas...

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku avaliku arutelu tulemused

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Kuusalu Vallavolikogu 08.oktoobril 2019 korraldusega nr 57 algatatud Vahastu küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0014) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Vahastu küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavolikogu 08.oktoobril 2019 korraldusega nr 57 algatatud Vahastu küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0014) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 05.novembril 2020 aastal korraldusega nr 689 Leesi küla Suigu-Jüri kinnistu (42301:001:0606) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Taotlusega...

Leesi küla Suigu-Jüri kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 05.novembril 2020 aastal korraldusega nr 689 Leesi küla Suigu-Jüri kinnistu (42301:001:0606) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Taotlusega...

Kuusalu Vallavolikogu teatab, et 04.novembri 2020 otsusega nr 50 kehtestati Pärispea küla Lääne kinnistu (42301:003:0162) detailplaneering. Planeeritav ala asub Lahemaa Rahvuspargi...

Pärispea küla Lääne kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu teatab, et 04.novembri 2020 otsusega nr 50 kehtestati Pärispea küla Lääne kinnistu (42301:003:0162) detailplaneering. Planeeritav ala asub Lahemaa Rahvuspargi...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 659 Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 659 Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavolikogu 07.oktoobri 2020 otsusega nr 47 võeti vastu Kaberla küla Mikle (35201:001:0064) ja Välja (35201:001:0320)  kinnistute detailplaneering ning avalikustati...

Kaberla küla Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavolikogu 07.oktoobri 2020 otsusega nr 47 võeti vastu Kaberla küla Mikle (35201:001:0064) ja Välja (35201:001:0320)  kinnistute detailplaneering ning avalikustati...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 07.oktoobril 2020 aastal otsusega nr 46 Salmistu küla Külaserva (35201:002:0045), Segametsa (35201:002:0136) ning Ilo (35201:002:0203) kinnistute...

Salmistu küla Külaserva, Segametsa ning Ilo kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 07.oktoobril 2020 aastal otsusega nr 46 Salmistu küla Külaserva (35201:002:0045), Segametsa (35201:002:0136) ning Ilo (35201:002:0203) kinnistute...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 629 Viinistu küla Lassi (42301:003:0667) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Viinistu küla Lassi kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 629 Viinistu küla Lassi (42301:003:0667) kinnistu detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 6